Dny otevřených dveří

01.04.2015 06:14

V současné době se pomalu chýlí ke konci náročná rekonstrukce hasičské zbrojnice, která byla započata již v roce 2012. Zpočátku bylo cílem přestavby hasičské zbrojnice vybudovat důstojné a funkční zázemí pro zásahovou jednotku sboru. Později se díky finanční podpoře ze strany obce Luleč, dotací z Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, MAS Moravský kras o.s., Jihomoravského kraje a dalších sponzorů, podařilo vybudovat mnohem víc. Z původně jednopatrové budovy hasičské zbrojnice vznikla přistavením druhého patra a zvýšením věže přepychová stavba, která může sloužit všem složkám SDH Luleč. V přízemí hasičské zbrojnice byly vybudovány nové garáže pro hasičská vozidla, místnost pro zásahovou jednotku, včetně sociálního zařízení. V druhém patře byla kromě archivační místnosti a menší koupelny postavena velká klubovna určená pro schůzky mladých hasičů.

 

Jelikož jsme na podobu hasičské zbrojnice náležitě hrdí, chtěli jsme se o to, co se nám podařilo vybudovat, podělit s našimi spoluobčany. Rozhodli jsme se proto uspořádat ve dnech 27. a 28. 3. 2015 dny otevřených dveřích nově zrekonstruované hasičské zbrojnice, na kterých jsme chtěli veřejnosti ukázat novou podobu hasičské zbrojnice a seznámit spoluobčany s činností našeho sboru. Návštěvníci si tak mohli prohlédnout veškeré prostory nově zrekonstruované hasičské zbrojnice a  dozvědět se něco o vybavení zásahové jednotky. Děti samozřejmě nejvíce zaujala hasičská vozidla. V prostorách klubovny byly připraveny staré fotografie a kroniky ukazující zajímavou historii sboru dobrovolných hasičů Luleč, ale také fotografie poukazující na činnosti, kterým se hasiči v Lulči věnují v současnosti, ať už se jedná o výchovu mladých hasičů, zásahy požární jednotky, či reprezentaci sboru soutěžními družstvy dospělých. Na všechny návštěvníky čekalo drobné občerstvení.

 

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří si do hasičské zbrojnice ve dnech otevřených dveří našli cestu za zájem o naši činnost, členům sboru za obětavou práci při pomoci s rekonstrukcí hasičské zbrojnice a dnech otevřených dveří a panu Jaromíru Kotisovi za renovaci sochy sv. Floriána. Největší dík však patří všem sponzorům a obci Luleč za finanční podporu, bez níž by přestavba hasičské zbrojnice nebyla možná.