Přehled zásahů

Požár – Luleč

22.02.2023 21:55
Naše jednotka zasahovala u pořáru osobního vozidla v katastru obce Luleč. 

Požár – Rousínov

09.12.2022 15:58
V I. stupni požárního poplachu byla naše jednotka vyslána na požár přístavku u rodinného domu v Rousínově – Královopolských Vážanech. Na pokyn velitele zásahu jsme provedli průzkum v přilehlém domě a jeho odvětrání pomocí přetlakové ventilace.

Požár – Nemojany

20.10.2022 14:53
Jednotka byla povolána k požáru fritézy v Hotelu Nemojanský mlýn. Požár se podařilo zlikvidovat již před příjezdem jednotek požární ochrany, proto naše jednotka zůstala v záloze na místě události.

Technická pomoc – Luleč

19.08.2022 16:52
V pátek 19. 8. jsme byli povoláni k likvidaci obtížného hmyzu v obci Luleč. Jednalo se o vosy ve střešní konstrukci, ve výšce 4 metry. Po rozebrání střešní krytiny jsme vosy zlikvidovali a odebrali se zpět na základnu.

Požár – Luleč

17.07.2022 12:57
Jednotka byla vyslána k požáru trávy v blízkosti kamenolomu v Lulči. Členové jednotky se pomocí dvou hadic C napojili na rozdělovač jednotky Drnovice a prováděli hasební práce.

Technická pomoc – Luleč

06.04.2022 17:43
Ve středu 6. 4. 2022 jsme byli povoláni k pátrání po osobě. Členové jednotky na místě setkání dostali pokyny k možnému pohybu pohřešované osoby a její fotografii. Krátce před započetím pátrací akce byla pohřešovaná osoba nalezena. Jednotky se poté odebrali zpět na své základny.

Požár - Drnovice

19.03.2022 01:21
Zasahovali jsme u požáru kůlny se dřevem v Drnovicích. Naši členové v dýchací technice rozebírali střešní konstrukci a dále vynášeli palivové dřevo z kůlny zasažené požárem.

Požár - Rostěnice-Zvonovice

28.07.2021 10:47
Naše jednotka vyjela na hlášený výbuch kotle v rodinném domě. V době příjezdu na místo již byla na místě jednotka HZS Vyškov a na pokyn VZ jsme se odebrali zpět na základnu.

Ostatní mimořádné události - Tornádo - sektor 5 Pánov + Hodonín

05.07.2021 06:01
Na žádost krajského operačního a informačního střediska jsme byli povoláni na pomoc s odklízením následků tornáda. Na místě jsme převážně rozřezávali a likvidovali stromy poničené tornádem.

Požár - Luleč

03.07.2021 13:31
V době příjezdu na místo události hořely 3 balíky slámy na louce u kostela sv. Martina. Nasadili jsme vysokotlaký proud a rozhrabávali balíky slámy pomocí ženijního nářadí.

Technická pomoc - Odstranění stromu, Luleč

26.06.2021 21:22
Při příjezdu na místo události žjištěn strom přes celou komunikaci. Jednotka pomocí motorové řetězové pily, provedla rozřezání stromu a jeho odklizení z komunikace.  

Pohotovost na zbrojnici

26.06.2021 11:02
Jednotka byla v pohotovosti na vlastní požární zbrojnici v počtu sedmi osob, z důvodu výjezdu odřadu Vyškov na Hodonínsko. V průběhu pohotovosti jednotka vyjela na jednu událost.

Technická pomoc - Odstranění stromu, Luleč

25.06.2021 18:21
Při příjezdu na místo zásahu zjištěno, že jsou nakloněné tři stromy na dráty el. vedení. Jednotka za pomocí motorových řetězových pil provedla pokácení stromů hrozících pádem na dráty el. vedení. Po ukončení zásahu se jednotka odebrala zpět na základnu.  

Technická pomoc - Odstranění stromu, Tučapy

25.06.2021 17:27
Při příjezdu na místo zásahu zjištěno, že je spadený strom na střechu zahradního domku za rodinným domem. Jednotka za pomocí nastavovacího žebříku se dostala na střechu objektu a motorovou řetězovvou pilou provedla odřezání větví a za pomocí lana stržení kmenu na zem a jeho pořezání. Po ukončení...

Technická pomoc - Odstranění stromu, Vyškov, Brňany

25.06.2021 12:19
Při příjezdu na místo zásahu zjištěno, že naproti uvedeného domu provádějí úklid již zaměstnanci technických služeb. Po dohodě s KOPIS jsme provedli odstranění stromu z nedalékého chodníku. Jednotka za pomocí motorové řetězové pily, provedla rozřezání stromu a odstranění z chodníku. Poté se...

Technická pomoc - Odstranění nebezpečných stavů, Vyškov, Tyršova

25.06.2021 10:24
Při příjezdu na místo zásahu zjištěno, že je spadený strom před vchodem do tělocvičny. Dále bylo zjištěno, že na sedlové střeše tělocvičny jsou uvolněné křdlice, které padají na cyklostezku. Jednotka za pomocí motorové řetězové pily, provedla rozřezání stromu. Dalé se členové jednotky dostali do...

Technická pomoc - Odstanění stromu, Luleč

25.06.2021 09:34
Při příjezdu na místo zásahu zjištěno, že je spadený strom před objektem Restaurace Štrba. Větve stromu částečně na fasádě objektu a došlo i k rozbití jednoho okna. Jednotka za pomocí motorové řetězové pily, provedla rozřezání stromu. Dalé byla jednotce na místě události nahlášeno zatopení...

Technická pomoc, Čerpání vody - Luleč

25.06.2021 08:45
Při příjezdu na místo zásahu zjištěno zatopení sklepních prostor v RD do výšky cca 0,5 m. Jednotka nasadila elektrické kalové čerpadlo s napojením na motorovou elektrocentrálu a provedla odčerpání vody ze sklepních prostor rodinného domu. Po ukončení zásahu byla jednotka vyslána na další...

Technická pomoc - Odstranění stromu, Luleč

25.06.2021 07:47
Při příjezdu na místo zásahu zjištěno, že jsou spadené čtyři stromy na stáčírnu propan-butanu. Jeden strom spadený na 4 kusy zásobníků LPG, další tři stromy na střechu provozní budovy a skladu tlakových lahví. Jednotka pomocí 2 ks motorových řetězových pil, provedla rozřezání stromů a jejich...

Technická pomoc - Odstranění stromu, Vyškov, Nosálovice

25.06.2021 06:46
Při příjezdu na místo zásahu zjištěno, že je spadený strom z obecního pozemku do zahrad za rodinnými domy. Jednotka pomocí 2 ks motorových řetězových pil, provedla rozřezání stromu a jeho odklizení ze zahrad.  Poté se jednotka odebrala na základnu, kdy ještě před příjezdem na základnu byla...

Technická pomoc - Čerpání vody, Vyškov, Kašíkova

25.06.2021 06:34
Při příjezdu na místo zásahu zjištěno, že ve sklepních prostorech rodinného domu se nachází cca 3 cm vody. Vzhledem k nízké hladině vody, nebylo možné našimi čerpadly vodu čerpat a po domluvě z operačním střediskem, jsme byli vyslání na další událost.  

Technická pomoc - Odstranění stromu, Vyškov

25.06.2021 04:47
Při příjezdu na místo zásahu zjištěno, že je vyvrácený strom na pozemku majitelky, přes celou komunikaci a na protějším plotě. Jednotka pomocí 2 ks motorových řetězových pil, provedla rozřezání stromu a jeho odklizení z komunikace. Poté byla vyslána k další údalosti.  

Technická pomoc - Odstranění stromů, Vyškov

25.06.2021 04:15
Byli jsme vysláni na popadané stromy u hotelu Allvet. Při příjezdu na místo zásahu zjištěno, že jsou popadané stromy a větve na komunikaci od Hotelu Allvet až po začátek města Vyškova. Jednotka pomocí 2 ks motorových řetězových pil, provedla rozřezání stromů a větví a jejich odklizení z...

Technická pomoc - Čerpání vody, Tučapy

25.06.2021 03:30
Byli jsme povolání k zatopeným sklepům třech rodinných domů v obci Tučapy. Jednotka nasadila k čerpání vody kalové motorové čerpadlo. Dále jednotka provedla osvětlení místa zasahu teleskopickým osvětlovacím stožárem z CAS. Po odčerpání vody byla jednotka vyslána na další událost.

Dopravní nehoda - Uvolnění komunikace, odtažení, Nemojany

25.06.2021 02:46
Jednotka byla vyslaná na strom přes komunikaci mezi obcemi Nemojany a Tučapy. Po příjezdu na místo zjištěna dopravní nehoda, kdy řidič v důsledku spadeného stromu strhl vozidlo mimo komunikaci a převrátil se na střechu. Nehoda byla oznámena ihned na krajské operační a informační středisko s tím, že...

Technická pomoc, Odstanění nebezpečných stavů - Nemojany

25.06.2021 01:36
Naše jednotka byla vyslána na propadenou střechu do Nemojan. Po příjezdu na místo zjištěno, že se jedná o rozbité střešní tašky cca 1 m2 na sedlové střeše rodinného domu od spadeného komína sousedního objektu. Členové jednotky se za pomocí nastavovacího žebříku dostali na střechu a pak i do půdního...

Technická pomoc - čerpání vody, Drnovice

23.06.2021 06:27
Jednotka byla vyslána na čištění komunikace do Drnovic. Po domluvě s VZ jednotka provedla čištění komunikace od nánosů bahna. Po očištění komunikace provedeno doplnění CAS z nadzemního hydrantu u hasičské zbrojnice a pak se na rozkaz VZ vrátila zpět na základnu.  

Technická pomoc - čerpání vody, Pístovice

23.06.2021 03:51
Jednotka byla vyslána na čerpání vody do Pístovic, kde hrozilo zatopení domů. Po příjezdu na místo zásahu prováděla monitoring vodního toku na návsi, dále členové jednotky prováděli usměrňování provozu na zaplavané komunikaci. Když se hladina toku začala snižovat, provedli jsme vyčerpání vody ze...

Technická pomoc - čerpání vody, Luleč

22.06.2021 06:39
Kvůli ucpanému potrubí, přes které teče potok, došlo k postupnému zaplavování zahrady. V době příjezdu na místo již voda téměř dosahovala úrovně domu. Členové nasadili k odčerpání vody kalové motorové čerpadlo, dále pomocí ženijního nářadí čistili kanálové vpusti v okolí koupaliště a pod zasaženým...

Technická pomoc - čerpání vody, Luleč

21.06.2021 18:55
Kvůli ucpanému potrubí, do kterého vtéká potok došlo k postupnému zaplavování zahrady. V době příjezdu na místo již voda téměř dosahovala úrovně domu. Členové nasadili k odčerpání vody kalové motorové čerpadlo a plovoucí čerpadlo, dále pomocí ženijního nářadí čistili kanálové vpusti v okolí...
1 | 2 >>

Přehled zásahů

3. 12. 2019 Požár komínu (Luleč)

Členové jednotky pomocí dvou dílů nastavovacího žebříku zajistily přístup na střechu objektu. Po uhašení požáru komínu se jednotka vrátila zpět na základnu.
 

19. 10. 2019 Požár skladu (Vyškov)

Jednotka vyjela k nahlášenému požáru palet a briket v budově skladu.
 

1. 7. 2019 Technická pomoc (Vyškov)

Jednotka vyjela k nahlášené ulítlé plechové střeše na cestě, urvané střeše na bytovém domě, a stromu na vozidle.
 

26. 6. 2019 Únik nebezpečné látky (Luleč)

Jednotka vyjela k nahlášenému úniku nebezpečné látky na vodní hladinu zatopeného lomu Hartlovka. Na rozkaz VZ členové jednotky po zjištění, že se jedná s největší pravděpodobností o pyl na vodní hladině, prováděli pomocí plovoucího motorového čerpadla a proudnice rozstřik pylu proudem vody.
 

14. 6. 2019 Planý poplach (Vyškov)

Jednotka vyjela k nahlášenému požáru objektu v areálu firmy Rostex. Pří jízdě k zásahu zjištěno, že se jedná o planý poplach a jednotka byla odvolána zpět na základnu
 

14. 6. 2019 Požár rodinného domu (Nemojany)

Jednotka vyjela k nahlášenému požáru rodinného domu v obci Nemojany. V době příjezdu majitel před objektem. Dle jeho sdělení se v objektu nikdo nenacházel a hoří v zadní části RD. Souběžně s námi dorazila na místo jednotka z HS Vyškov.
Jednotka vyjela k nahlášenému požáru rodinného domu v obci Nemojany. V objektu se nikdo nenacházel a hořelo v zadní části RD. Na rozkaz VZ členové jednotky provedli útočené vedení 2 ks C z proudnicí a v IDP vstoupili do objektu hlavním vchodem.
 

9. 4. 2019 Záchrana zavalené osoby (Luleč)    

Jednotka byla povolána ke zraněné osobě zaklíněné pod stromem v katastru obce Luleč. Po příjezdu na místo zásahu, již osoba vyproštěna a byla v péči ZZS. Vzhledem k rozsahu zranění byl na místo povolán vrtulník letecké záchranné služby. Členové jednotky měli za úkol zajistit prostor pro přistání vrtulníku na parkovišti U Libuše. Po přistání vrtulníku a příjezdu ZZS, jednotka pomohla s transportem pacienta do vrtulníku LZS.
 

5. 3. 2019 Požár travního porostu (Nemojany)

Jednotka vyjela k požáru travního porostu u železniční tratě v katastru obce Nemojany. Členové jednotky prováděli hašení požáru za pomocí vysokotlakého proudu vody a jednoduchých hasebních prostředků.
 

26. 2. 2019 Požár lesního porostu (Bukovinka)

Jednotka vyjela k požáru lesního porostu na ploše cca 100 x 200 m v katastru obce Bukovinka. Jednotka prováděla hašení požáru čtyři hodiny v těžce přístupném terénu. Na místě i zasahoval vrtulník s bambi vakem.
 

16. 1. 2019 Požár rodinného domu (Viničné Šumice)

Jednotka vyjela k požáru rodinného domu do Viničných Šumic. Jednotka na místě provedla osvětlení místa zásahu a v izolačních dýchacích přístrojích vyklízela po likvidaci požáru místo požářiště.
 

5. 1. 2019 Planý poplach (Drnovice)

Jednotka vyjela na nahlášený požár střech RD v Drnovicích. Po příjezdu na místo události zjištěno, že se jednalo o planý poplach.
 

26. 6. 2016 Požár pilin (Vyškov)

Jednalo se o požár pilin ve skladu.Provedeno střidání již zasahujících jednotek.

Posádka vozů:
CAS: Černý (velitel), Němec (strojník), Chládek
 
Činnost jednotky:
Jednotka na rozkaz VZ pomocí dvou proudů C prováděla prolévání vodou vyvážených pilin ze skladu na volné prostranství. CAS doplňována vodou střídavě z CAS PS Vyškov a CAS JSDH Ivanovice na Hané. Cca po šesti hodinách zásahu provedeno na rozkaz VZ střídání jednotek a jednotka se vrátila zpět na základnu.
 
Zasahující jednotky:
PS Vyškov, JSDH Vyškov, JSDH Drnovice, JSDH Luleč, JSDH Ivanovice na Hané, JSDH Rousínov, JSDH Studnice, JSDH Račice, VHJ Vyškov, KŘ HZS Jmk, pracoviště laboratoř Tišnov
 

25. 5. 2016 Požár rodinného domu (Rostěnice)

Po příjezdu na místo události zjištěno, že se jedná požár rodinného domu. Na místě již zasahovala jednotka PS Vyškov a JSDH Drnovice.

Posádka vozů:
CAS: Fiala (velitel), Němec (strojník), Chládek
 
Činnost jednotky:
Na rozkaz velitele zásahu jednotka zůstala na místě události v záloze.  Po likvidaci požáru jednotka odeslána zpět na základnu.
 
Zasahující jednotky:

JSDH Luleč, JSDH Drnovice, JSDH Vyškov, PS Vyškov

4. 5. 2016 Nález munice (Luleč)

Jednalo se o nález letecké pumy z 2. světové války při výkopových pracích. Na místě již zasahovala jednotka PS Vyškov.

Posádka vozů:
CAS: Fiala (velitel), Zabloudil (strojník), Vlach Petr, Chládek, Němec
 
Činnost jednotky:
Na rozkaz velitele zásahu bylo rozhodnuto k vytýčení 100 m perimetru od místa nálezu letecké pumy. Jednotka provedla uzavření komunikací. Dále bylo na žádost VZ zřízeno evakuační středisko v prostorech hasičské zbrojnice. Po bezpečném naložení pumy do vozidla pyrotechniků se jednotka na rozkaz VZ vrátila zpět na základnu.
 
Zasahující jednotky:
PS Vyškov, JSDH Luleč, JSDH Drnovice
 

19. 3. 2016 Sklad dřeva (Zvonovice)

Jednalo se o požár skladu dřeva.  Na místě již zasahovala jednotka PS Vyškov a JSDH Drnovice.

Posádka vozů:
CAS: Černý (velitel), Fiala (strojník), Chládek, Höfer, Vlach Michal
 
Činnost jednotky:
Na rozkaz velitele zásahu bylo z CAS provedeno dopravní vedení 1x B s rozdělovačem a jeden útočný proud 1x C v izolačních dýchacích přístrojích na hašení skladu. Dále byli postaveny dva díly nastavovacího žebříku k dřevěnému štítu budovy, Pomocí jednoduchých hasebních prostředků(páčidlo) byl částečně odstraněn záklop štítu z dřevěných dřevěných desek a následně se provádělo hašení v objektu. Následně členové jednotky vynášeli materiál ze skladu. Po likvidaci požáru se jednotka vrátila zpět na základnu.
 
Zasahující jednotky:
PS Vyškov, PS Bučovice, PS Pozořice, PS Líšeň, JSDH Luleč, JSDH Drnovice, JSDH Vyškov, JSDH Rousínov
 

18. 3. 2016 Expediční sklad (Vyškov-Dědice, Pustiměřská)

Jednalo se o požár haly expedičního skladu v areálu firmy BKR Vyškov. Na místě již zasahovala jednotka PS Vyškov a JSDH Vyškov a JSDH Drnovice.

Posádka vozů:
CAS: Fiala (velitel), Zabloudil (strojník), Černý Jiří, Vlach Michal, Vlach Petr,
 
Činnost jednotky:

Na rozkaz VZ se dva členové jednotky vybavili jednoduchými hasícími prostředky (bourací sekera a Paratech Hooligan) a v IDP měli provést na druhé straně expediční haly otvor pro odvětrání zasaženého objektu. Vzhledem k velkému rozsahu požáru se na druhou stranu vnitřkem budovy nedostali a vrátili se zpět. Potom obešli vnějškem budovy výrobní halu, kde jim jeden zaměstnanec firmy otevřel dveře do atria objektu, zde se nacházely vstupní dveře do expediční haly, od kterých zaměstnanec již neměl klíč. Za použití jednoduchých hasebních prostředku provedli násilím otevření a následně tam vedl útočný proud jednotka SDH Rousínov. Strojník z CAS provedl doplnění vodou  CAS JSDH Vyškov a potom prováděl kyvadlovou dopravu vody a bylo zřízeno čerpací stanoviště z nadzemního hydrantu před firmou Böttcher. Členové jednotky dále na rozkaz VZ za pomoci přetlakového ventilátoru z AZ 30 prováděli odvětrání objektu a střídání na proudech v IDP.  Po likvidaci požáru jela jednotka zrušit čerpací stanoviště a na rozkaz VZ se vrátila zpět na základnu.

 

Zasahující jednotky:
PS Vyškov, PS Bučovice, PS Slavkov u Brna, PS Líšeň, KŘ HZS Jmk, JSDH Luleč, JSDH Drnovice, JSDH Vyškov, JSDH Rousínov, JSDH Bučovice, JSDH Ivanovice na Hané, JSDH Račice, JSDH Studnice, JSDH Nové Hvězdlice, JSDH Brodek u Prostějova, JSDH Žarošice
 

14. 3. 2016 Požár - tráva (Nemojany)

Po příjezdu na místo události zjištěno, že se jedná požár trávy za zahradami u železničního náspu na ploše 150 x 20 m. Na místě již zasahovala JSDH Drnovice.

Posádka vozů:
CAS: Fiala (velitel), Němec (strojník), Černý, Höfer, Chládek, Dobeš, Vlach Petr,
 
Činnost jednotky:
Jednotka za pomocí jednoduchých hasebních prostředků a univerzálního hasícího zádového vaku s vodou provedla dohašení ohnisek požáru.  Po likvidaci požáru jednotka odeslána zpět na základnu.
 
Zasahující jednotky:
JSDH Luleč, JSDH Drnovice, JSDH Račice, PS Vyškov
 

1. 2. 2016 Požár - nákladní automobil (Hoštice-Heroltice)

Po příjezdu na místo události zjištěno, že se jedná o požár kamionu na dálnici D1, 233 km směr Praha. Na místě již zasahovala jednotka PS Vyškov, PS Slavkov u Brna, JSDH Vyškov, JSDH Ivanovice na Hané, JSDH Drnovice

Posádka vozů:
CAS: Fiala (velitel), Němec (strojník)
 
Činnost jednotky:
Na rozkaz velitele zásahu jednotka zůstala na místě události v záloze na místě události a po likvidaci požáru se jednotka odebrala zpět na základnu.
 
Zasahující jednotky:
PS Vyškov, PS Slavkov u Brna, PS Kojetín, JSDH Vyškov, JSDH Ivanovice na Hané, JSDH Drnovice
 

6. 1. 2016 Požár - komínové těleso (Luleč)

Po příjezdu na místo události zjištěno, že se jedná požár komínového tělesa v rodinném domě. Na místě již zasahovala jednotka PS Vyškov.

Posádka vozů:
CAS: Vlach (velitel), Němec (strojník)
 
Činnost jednotky:
Jednotka pomáhala dohašovat komín za pomoci písku a prováděla jeho čištění.
 
Zasahující jednotky:
JSDH Luleč, PS Vyškov
 

3. 12. 2015 Požár - mobilní dům (Rostěnice)

Po příjezdu na místo události zjištěno, že se jedná požár mobilního domu ve třetí fázi požáru.  Na místě již  jednotky PS Vyškov a JSDH Drnovice.

Posádka vozů:
CAS: Černý (velitel), Höfer (strojník), Chládek, Dobeš
 
Činnost jednotky:
Jednotka provedla doplňování vody do CAS 32 PS Vyškov. Po likvidaci požáru jednotka odeslána zpět na základnu.
 
Zasahující jednotky:
JSDH Luleč, PS Vyškov, JSDH Drnovice, JSDH Vyškov
 

13. 11. 2015 Požár - kontejner (Nemojany)

Po příjezdu na místo události zjištěno, že se jedná požár kontejneru na tříděný odpad. Na místě již zasahovala jednotka PS Vyškov.

Posádky vozů:

CAS: Černý (velitel), Fiala (strojník), Chládek, Zabloudil, Němec, Dobeš, Vlach Michal, Vlach Petr
 
Činnost jednotky:
Jednotka zůstala na místě události v záloze a po likvidaci požáru odeslána zpět na základnu.
 
Zasahující jednotky:
JSDH Luleč, PS Vyškov


26. 8. 2015 Požár - Chata (Luleč)

Po příjezdu na místo události zjištěno, že se jedná o požár chaty. Na místě již JSDH Drnovice a PS Vyškov.

Posádky vozů:

CAS: Hlaváček (velitel), Fiala (strojník), Pospíšil

Činnost jednotky:

Členové jednotky provedli útočný proud C s rozdělovače JSDH Drnovice na hašení objektu. Dále jednotka provedla v izolačních dýchacích přístrojích rozebíraní konstrukcí. Jednotka po likvidaci požáru po domluvě s velitelem zásahu a s majitelem objektu zůstala na místě na dohlídání požářiště. Před předáním místa požáru majiteli provedla jednotka prolití požářiště vodou a odjela na základnu.

Zasahující jednotky:

JSDH Luleč, PS Vyškov, JSDH Drnovice, JSDH Račice

16. 8. 2015 Požár - Rodinný dům (Královopolské Vážany)

Po příjezdu na místo události zjištěno, že se jedná o požár střechy rodinného domu v řadové zástavbě.

Posádky vozů:

CAS: Fiala (velitel), Němec (strojník), Pospíšil, Černý, Vlach Petr

Činnost jednotky:

Členové jednotky provedli v průběhu zásahu střídání příslušníků z PS Slavkov na útočném proudu C. Prováděli dohašování ohnisek požáru v půdním prostoru, na dřevěných konstrukcí krovu a ochlazování štítové stěny ve dvorním traktu, Dále prováděli rozebírání střešní krytiny a dřevěné konstrukce krovu. Po likvidaci požáru byla jednotka VZ odeslána na základnu.

Zasahující jednotky:

JSDH Luleč, PS Pozořice, PS Slavkov, PS Vyškov,JSDH Viničné Šumice

 

13. 8. 2015 Požár - Pole (Dědice)

Po příjezdu na místo události zjištěno, že se jedná o požár strniště na poli.

Posádky vozů:

CAS: Vlach Michal (velitel), Němec (strojník)

Činnost jednotky:

Členové jednotky prováděli hašení požáru pomocí otočné lafetové proudnice. V průběhu zásahu prováděno doplňování vody z nadzemního hydrantu na ul. Tovární ve Vyškově. Po likvidaci požáru byla jednotka VZ odeslána na základnu.

Zasahující jednotky:

JSDH Luleč, PS Vyškov, JSDH Vyškov, JSDH Drnovice, JSDH Ivanovice na Hané, JSDH Studnice, JSDH Račice, VHJ Vyškov

 

22. 7. 2015 Planý poplach - Les (Luleč)

Jednotka SDH Luleč byla vyslána KOPIS k požáru lesního porostu u vysílače Kozí hřbet.

Posádky vozů:

CAS: Černý (velitel), Němec (strojník), Dobeš, Vlach Michal, Vlach Petr, Pospíšil

Činnost jednotky:

Jednotka po zjištění, že se jedná o planý poplach, odvolána z cesty zpět na základnu.

Zasahující jednotky:

JSDH Luleč, PS Vyškov, JSDH Drnovice, JSDH Račice

 

22. 7. 2015 Požár - Pole (Lhota)

Po příjezdu na místo události zjištěno, že se jedná o požár strniště, pokosu na poli a lesního porostu.

Posádky vozů:

CAS: Černý (velitel), Němec (strojník), Vlach Michal, Vlach Petr, Pospíšil

Činnost jednotky:

Členové jednotky prováděli hašení strniště a pokosu pomocí jednoduchého útočného proudu s jednou hadicí C s proudnicí a jednoduchými hasebními prostředky, Na dohašováni ohnisek byl proveden jeden útočný proud hadicí D s proudnicí, V průběhu zásahu byla CAS JSDH Luleč doplňována z CAS VHJ Vyškov.Po likvidaci požáru byla jednotka VZ odeslána na základnu.

Zasahující jednotky:

JSDH Luleč, PS Vyškov, PS Bučovice, JSDH Vyškov, JSDH Rousínov, JSDH Drnovice, JSDH Ivanovice na Hané, JSDH Račice, JSDH Senetářov, JSDH Studnice, VHJ Vyškov

 

21. 7. 2015 Požár - Pole (Dražovice)

Po příjezdu na místo události zjištěno, že se jedná o požár strniště a stojatého obilí.

Posádky vozů:

CAS: Hlaváček (velitel), Němec (strojník), Vlach Petr, Vlach Michal, Pospíšil

Činnost jednotky:

Členové jednotky prováděli hašení požáru pomocí otočné lafetové proudnice a pomocí jednoduchých hasicích prostředků. V průběhu zásahu CAS doplňovala vodu na čerpacím stanovišti, které zřídila JSDH Drnovice.Po likvidaci požáru byla jednotka VZ odeslána na základnu.

Zasahující jednotky:

JSDH Luleč, PS Vyškov, PS Bučovice, PS Slavkov, PS Pozořice, JSDH Drnovice, JSDH Rousínov, JSDH Bučovice, JSDH Dražovice, JSDH Viničné Šumice

 

20. 7. 2015 Požár - Les (Nemojany)

Po příjezdu na místo události přítomna již jednotka SDH Račice s DA, Jednalo se o požár hrabanky na ploše cca 10 x 30 m.

Posádky vozů:

CAS: Černý (velitel), Němec (strojník), Vlach Petr, Höfer, Hlaváček

Činnost jednotky:

Členové jednotky provedli natažení dopravního vedení pomocí jedné hadice B s rozdělovačem a jeden útočný proud hadicí C s proudnicí a provedli uhašení hrabanky v lesním porostu. Po likvidaci požáru byla jednotka VZ odeslána na základnu.

Zasahující jednotky:

JSDH Luleč, JSDH Račice, JSDH Drnovice, PS Vyškov

 

8. 7. 2015 Technická pomoc - Pád stromu na el. vedení (Nemojany)

Po příjezdu na místo události přítomna již jednotka PS Vyškov. Jednalo se spadený strom na dráty el. vedení a tím došlo i ke stržení betonového sloupu na komunikaci.

Posádky vozů:

CAS: Černý (velitel), Fiala (strojník), Vlach Michal, Dobeš

Činnost jednotky:

Členové jednotky pomohli za pomocí trhacího háku strhnout korunu stromu po jejím odřezání z el. vedení a odklizení z komunikace. Poté byla jednotka VZ odeslána na základnu.

Zasahující jednotky:

JSDH Luleč, PS Vyškov

 

30. 5. 2015 Technická pomoc - Záchrana osob (Olšany)

Jednotka SDH Luleč byla vyslána KOPIS k záchraně osoby po pádu do studny v obci Olšany.

Posádky vozů:

CAS: Fiala (velitel), Höfer (strojník), Němec, Dobeš, Vlach Michal, Vlach Petr, Černý

Činnost jednotky:

Po příjezdu na místo události zasahovaly již jednotky PS Vyškov a JSDH Drnovice. Členové jednotky pomohli s vytažením osoby ze studny a následně provedli zajištění studny betonovými poklopy. Při příjezdu ZZS pomohli s přepravou zdravotnického materiálu na místo zásahu a z transportem zraněné osoby do vozidla ZZS. Po odjezdu ZZS se jednotka na rozkaz VZ odebrala zpět na základnu.

Zasahující jednotky:

JSDH Luleč, PS Vyškov, JSDH Drnovice, PS Brno - Lidická

 

28. 4. 2015 Technická pomoc - Čerpání vody (Nemojany)

Jednotka SDH Luleč byla vyslána KOPIS k čerpání vody v RD v obci Nemojany.

Posádky vozů:

CAS: Fiala (velitel), Němec (strojník), Dobeš, Vlach Michal, Vlach Petr, Pospíšil, Hlaváček

Činnost jednotky:

Po příjezdu na místo události byla již na místě jednotka PS Vyškov. Voda v RD se již nenachází. Na rozkaz velitele zásahu jednotka zůstala v záloze na místě události a poté byla odeslána zpět na základnu.

Zasahující jednotky:

JSDH Luleč, PS Vyškov

 

18. 4. 2015 Požár - Průmyslové, zemědělské objekty, sklady (Radslavice)

Jednotka SDH Luleč byla vyslána KOPIS k požáru seníku v obci Radslavice.

Posádky vozů:

CAS: Fiala (velitel), Němec (strojník), Černý, Chládek, Hlaváček, Vlach Petr, Dobeš

Činnost jednotky:

Po příjezdu na místo události byla jednotka určena velitelem zásahu na bojový úsek k PS Vyškov. Členové jednotky vytvořili jeden C proud s rozdělovače PS Vyškov určený k dohašování a prolévání vodou vyvážených balíků slámy z objektu. Zde také prováděli jejich rozhrabání pomocí jednoduchých hasebních prostředků. Strojník z CAS prováděl s jedním členem kyvadlovou dopravu vody a doplňoval CAS 32 JSDH Ivanovice na Hané. Po likvidaci požáru byla jednotka odeslána zpět na základnu.

Zasahující jednotky:

JSDH Luleč, PS Vyškov, JSDH Drnovice, JSDH Ivanovice na Hané, JSDH Radslavice, JSDH Studnice, JSDH Vyškov, PS Prostějov, JSDH Brodek u Prostějova, PS Morkovice

 

28. 3. 2015 Technická pomoc - nahnutý strom nad vozovkou, hrozí pádem na vysoké napětí (Nemojany)

Jednotka SDH Luleč byla vyslána KOPIS k nahnutému stromu stromu hrozícího pádem na vysoké napětí v obci Nemojany.

Posádky vozů:

CAS: Černý (velitel), Höfer (strojník), Němec

Činnost jednotky:

Po příjezdu na místo události zjištěno, že se jedná o strom na kterém se prováděl výcvik, je nedoříznutý a nakloněný nad dráty el. vedení. Po provedení průzkumu přijela na místo jednotka PS Vyškov, které bylo předáno velení. Jednotka provedla asistenci při natahování lana z vyprošťovacího automobilu. Po stržení stromu jednotka provedla pomocí vysokotlaké proudnice očištění kol automobilů zasahujících jednotek a pote byla jednotka VZ odeslána zpět na základnu.

Zasahující jednotky:

JSDH Luleč, PS Vyškov, PS Brno - Lidická

 

17. 3. 2015 Technická pomoc - nahnutý strom nad vozovkou (Nemojany)

Jednotka JSDH Luleč byla vyslána KOPIS k nakloněnému stromu přes cestu v obci Nemojany.

Posádky vozů:

CAS: Hlaváček (velitel), Fiala (strojník)

Činnost jednotky:

Po příjezdu na místo události zjištěno, že se jedná o nahnutý strom a nalomené větve nad el. vedením. Na místě zásahu již jednotka PS Vyškov z CAS a AZ 30. Po domluvě s velitelem zásahu byla jednotka odeslána zpět na základnu.

Zasahující jednotky:

JSDH Luleč, PS Vyškov

 

11. 1. 2015 Technická pomoc - odstranění vyvráceného stromu (Nemojany)

Jednotka JSDH Luleč byla vyslána KOPIS k nakloněnému stromu přes cestu v obci Nemojany.

Posádky vozů:

CAS: Fiala (velitel), Höfer (strojník), Němec, Vlach Petr, Dobeš, Pospíšil, Chládek

Činnost jednotky:

Po příjezdu na místo události zjištěno, že se jedná o vyvrácený vzrostlý strom, který je zaklíněn v koruně o další dva stromy. Na místo události nebyl možný příjezd zásahové techniky. Na rozkaz VZ provedla jednotka zajištění prostoru kolem vyvráceného stromu páskou s tím, že majitel si pozve odbornou firmu na rizikové kácení. Poté se jednotka na rozkaz VZ vrátila zpět na základnu.

Zasahující jednotky:

JSDH Luleč, PS Vyškov

 

26. 10. 2014 Technická pomoc - odstranění spadlého stromu (Luleč)

Jednotka JSDH Luleč byla vyslána KOPIS ke spadlému stromu přes cestu v obci Luleč.

Posádky vozů:

CAS: Fiala (velitel), Němec (strojník), Černý, Pospíšil, Chládek

Činnost jednotky:

Po příjezdu na místo události zjištěno, že se jedná o vyvrácený vzrostlý jehličnatý strom, který leží přes cestu. Na místě zásahu provedeno pomocí motorové řetězové pily odřezání větví a kmene stromu a jeho odstranění z komunikace. V průběhu zásahu se na místo události jednotka PS Vyškov. Po odstranění stromu se jednotka vrátila zpět na základnu.

Zasahující jednotky:

JSDH Luleč, PS Vyškov

 

12. 9. 2014 Odstranění nebezpečných stavů - odčerpání vody (Drnovice)

Jednotka JSDH Luleč byla vyslána KOPIS k odčerpání laguny vody v zahradě RD hrozící zatopením domu.

Posádky vozů:

CAS: Vlach Petr (velitel), Němec (strojník), Hlaváček, Pospíšil

Činnost jednotky:

Po příjezdu na místo události zjištěno, že se jedná o zaplavení zahrady a dvora u RD. Na místě zásahu již zasahovala jednotka JSDH Drnovice. Velitel zásahu určil naši jednotku k odčerpání laguny pomocí motorového kalového čerpadla a plovoucího motorového čerpadla. Po odčerpání laguny se jednotka odebrala zpět na základnu.

Zasahující jednotky:

JSDH Drnovice, JSDH Luleč, JSDH Ivanovice na Hané

 

31. 8. 2014 Odstranění nebezpečných stavů - odčerpání vody (Luleč)

Jednotka JSDH Luleč byla vyslána KOPIS k odčerpání vody v obci.

Posádky vozů:

CAS: Černý (velitel), Němec (strojník), Chládek, Dobeš, Pechmann, Vlach Petr

Činnost jednotky:

Po příjezdu na místo události zjištěno, že po místní komunikaci teče od G-hotelu směrem do obce velké množství vody z bahnem a kamením, čímž došlo k ucpání vpustí do kanalizace. Velitel zásahu rozhodl o provedení čištění kanálových vpustí pomocí ručního nářadí a následném očištění komunikace od nánosu bahna a kamení. Jeden z členů jednotky byl vyslán na obhlídku nemovitostí zda nedošlo k jejich zatopení. V průběhu zásahu bylo nahlášeno radiostanicí z KOPIS nová událost kde došlo k zatopení dvora domu v objektu Luleč č.p. 294. Po zprůchodnění kanalizačních vpustí se jednotka ihned odebrala k domu č.p. 294, kde bylo zjištěno zaplavení dvora a přilehlé stavby ve dvoře za RD. Pro odčerpání vody bylo na dvůr nasazeno motorové kalové čerpadlo a do dvorní stavby byla nasazena elektrocentrála s el. kalovým čerpadlem. Po odčerpání vody se jednotka odebrala zpět na základnu.

Zasahující jednotky:

JSDH Luleč

 

7. 7. 2014 Požár malotraktoru na poli u Nemojanského mlýna (Nemojany)

Jednotka JSDH Luleč byla vyslána KOPIS k požáru malotraktoru v katastru obce Nemojany.

Posádky vozů:

CAS: Fiala (velitel), Němec (strojník), Höfer, Pospíšil, Hlaváček, Dobeš, Vlach Petr

Činnost jednotky:

Po příjezdu na místo požár již likvidován PS Vyškov. Jednotka odeslána zpět na základnu.

Zasahující jednotky:

JSDH Luleč, PS Vyškov, JSDH Drnovice, JSDH Račice

 

4. 7. 2014 Požár stromu na kraji louky u lomu Hartlovka (Luleč)

Jednotka JSDH Luleč byla vyslána KOPIS k požáru stromu v katastru obce Luleč.

Posádky vozů:

CAS: Fiala (velitel), Němec (strojník), Höfer, Pospíšil, Černý, Zabloudil

DA: Vlach Michal (velitel), Dobeš (strojník), Pechmann

Činnost jednotky:

Po příjezdu na místo požáru hořela suchá tráva na louce. Nataženo z CAS dopravní vedení 2B s rozdělovačem a jeden útočný proud 2C. Po přeskupení jednotek na rozkaz VZ se CAS přesunula dále po cestě a napojila se na již rozvinuté vedení JSDH Drnovice. CAS JSDH Luleč byla doplňována z CAS T 815 PS Vyškov. Po likvidaci požáru jednotka ještě zůstala na místě a jela doplnit CAS z vodního zdroje ( zatopený lom Hartlovka) pomocí plovoucího čerpadla. Po následné obhlídce požářiště odjela jednotka zpět na základnu.

Zasahující jednotky:

JSDH Luleč, PS Vyškov, JSDH Drnovice, JSDH Račice

 

28. 6. 2014 Požár tůjí u chaty (Luleč)

Jednotka JSDH Luleč byla vyslána KOPIS k požáru tůjí u chaty v obci Luleč.

Posádky vozů:

CAS: Höfer (velitel), Němec (strojník), Pospíšil, Vlach Petr

DA: Vlach Michal (velitel), Dobeš (strojník), Pechmann

Činnost jednotky:

Po příjezdu na místo požáru zůstala jednotka na pokyn velitele zásahu v záloze na místě. Po likvidaci požáru provedeno z CAS JSDH Luleč doplnění CAS PS Vyškov.

Zasahující jednotky:

JSDH Luleč, PS Vyškov, JSDH Drnovice, JSDH Račice

 

25. 6. 2014 Požár lesního porostu (Luleč)

Jednotka JSDH Luleč byla vyslána KOPIS k požáru lesního porostu v katastru obce Luleč.

Posádky vozů:

CAS: Černý (velitel), Zabloudil (strojník), Hlaváček, Štěpánek, Pospíšil, Höfer, Vlach Petr

DA: Vlach Michal (velitel), Dobeš (strojník), Chládek

Činnost jednotky:

Jednotka byla vyslána KOPIS na požár lesa. Po příjezdu ke střelnici zjištěno, že požár je dle oznamovatele dále v lese. Na základě zjištění příjezdových tras bylo velitelem zásahu rozhodnuto přesunutí jednotky přes obec Luleč k zatopenému lomu Hartlovka.  Zde jednotka zůstala z CAS a DA v záloze. K místu požáru následně vyjela CAS PS Vyškov a s ní i dva členové JSDH Luleč. Po příjezdu na místo požáru členové JSDH Luleč pomohli z natažením jednoduchého vedení C od CAS PS Vyškov k místu požáru a poté pomocí jednoduchých hasebních prostředků prováděli rozhrabání a dohašování ohnisek požáru. Po likvidaci požáru byla jednotka na pokyn velitele zásahu odeslána zpět na základnu.

Zasahující jednotky:

JSDH Luleč, PS Vyškov, JSDH Drnovice

 

5. 6. 2014 Letecká nehoda malého dopravního letadla s následným požárem (taktické cvičení)

Posádka vozu:

CAS: Ševčík (velitel), Nezpěvák (strojník), Hlaváček, Vlach Petr, Pospíšil

Činnost jednotky:

Jednotka byla využita k doplňování vody a střídání na proudech.

Zasahující jednotky:

JSDH Luleč, PS Vyškov, PS Bučovice, PS Lidická, JSDH Vyškov, JSDH Drnovice, JSDH Ivanovice na Hané

 

23. 5. 2014 Požár trávy kolem trati (Drnovice)

Jednotka JSDH Luleč byla vyslána KOPIS k požáru trávy v katastru obce Drnovice.

Posádka vozu:

CAS: Mrázek (velitel), Němec (strojník), Nezpěvák

Činnost jednotky:

Jednotka byla při cestě k zásahu odvolána KOPIS a vrácena zpět na hasičskou zbrojnici.

Zasahující jednotky:

JSDH Luleč, PS Vyškov, JSDH Drnovice

 

4. 5. 2014 Požár chaty (Luleč)

Jednotka JSDH Luleč byla vyslána KOPIS k požáru chaty v obci Luleč (lokalita Vinohrady).

Posádky vozů:

CAS: Fiala (velitel), Němec (strojník), Vlach Michal, Pospíšil, Hlaváček, Černý, Zabloudil

DA: Škůrek (velitel), Dobeš (strojník)

Činnost jednotky:

Po příjezdu na místo zásahu bylo na rozkaz velitele zásahu provedeno dopravní vedení 1 B s rozdělovačem a jeden útočný proud 2 C v izolačních dýchacích přístrojích. Poté byl útočný proud natažen do 2. NP chatky, kde se provádělo za pomocí páčidla rozebírání dřevěného podhledu střešní konstrukce a dohašování ohnisek požáru. Dále bylo provedeno osvětlení místa zásahu pomocí teleskopického stožáru a pomocí přenosných světlometů se stativem. Na rozkaz VZ posádka DA zřídila čerpací stanoviště s kalovým čerpadlem HERON u zatopeného lomu Hartlovka. CAS JSDH Luleč byla v průběhu zásahu doplněna z CAS JSDH Drnovice. Po likvidaci požáru byla jednotka VZ odeslána na základnu.

Zasahující jednotky:

JSDH Luleč, PS Vyškov, JSDH Drnovice, JSDH Račice

 

 

14. 1. 2014 Požár osobního automobilu (Habrovany)

Jednotka JSDH Luleč byla vyslána KOPIS k požáru osobního automobilu v obci Habrovany.

Posádka vozu:

CAS: Černý (velitel), Nezpěvák (strojník), Höfer, Vlach Michal, Vlach Petr, Pospíšil, Ševčík

Činnost jednotky:

Po příjezdu na místo zásahu byla jednotka na pokyn velitele zásahu ponechána v záloze, poté se vrátila zpět na základnu.

Zasahující jednotky:

JSDH Luleč, PS Vyškov, PS Pozoříce, JSDH Habrovany, JSDH Rousínov

 

9. 11. 2013 Požár střechy (Vyškov)

Jednotka JSDH Luleč byla vyslána KOPIS k požáru střechy ZD Vyškov - Dědice. Po příjezdu zjištěno, že se jedná o pálení odpadu.

Posádka vozu:

CAS: Höfer (velitel), Mrázek (strojník), Vlach Petr, Dobeš

Činnost jednotky:

Na pokyn velitele zásahu zůstala v záloze. Poté se vrátila zpět na základnu.

Zasahující jednotky:

JSDH Luleč, PS Vyškov, VHJ Vyškov, JSDH Vyškov, JSDH Drnovice

 

2. 11. 2013 Požár kontejneru (Luleč)

Jednotka JSDH Luleč byla vyslána KOPIS na požár kontejneru v chatové oblasti Kopaniny za kostelem sv. Martina. Po příjezdu na místo zásahu již zasahovala jednotka PS Vyškov.

Posádka vozu:

CAS: Fiala (velitel), Škůrek (strojník), Höfer, Vlach Michal, Černý, Pospíšil, Hlaváček

Činnost jednotky:

Na pokyn velitele zásahu jsme provedly rozhrabání velkokapacitního kontejneru na směsný odpad pomocí ručního nářadí - kopáče. Po likvidaci požáru byla jednotka odeslána na pokyn velitele zásahu zpět na základnu.

Zasahující jednotky:

JSDH Luleč, PS Vyškov

 

8. 10. 2013 Požár trávy (Habrovany)

Jednotka SDH Luleč byla KOPIS vyslána k požáru trávy v obci Habrovany. Jednalo se o požár suché trávy na ploše cca 10 x 15 m.

Posádka vozu:

DA: Černý (velitel), Mrázek (strojník), Pospíšil, Ševčík

Činnost jednotky:

Na rozkaz VZ jednotka zůstala v záloze na místě události a po likvidaci požáru byla odeslána na základnu.

Zasahující jednotky:

SDH Luleč, PS Pozořice, SDH Rousínov

 

11. 9. 2013 Požár přístřešku (Drnovice)

Jednotka SDH Luleč byla KOPIS vyslána k požáru přístřešku (včelína) do Drnovic. Po příjezdu na místo zásahu zůstala jednotka na pokyn velitele zásahu v záloze na místě.

Posádka vozu:

DA: Fiala (velitel), Nezpěvák (strojník), Škůrek, Vlach Petr, Höfer, Mrázek, Pospíšil, Dobeš, Ševčík, Štěpánek

Činnost jednotky:

Po provedené lokalizaci jednotka prováděla rozebírání konstrukcí a vynášení ohořelých věcí z objektu.

Zasahující jednotky:

SDH Luleč, PS Vyškov, SDH Drnovice

 

6. 8. 2013 Dopravní nehoda (Račice)

JPO vyjela k dopravní nehodě osobního automobilu do potoka. Nehoda bez zranění, osobní automobil vytažen před naším příjezdem traktorem. Nedošlo k žádnému úniku PHM do vodního toku. JPO naložila OA na odtahovou službu. Informovány příslušné orgány státní správy.

Posádka vozů:

CAS: Černý (velitel), Škůrek (strojník), Pospíšil, Höfer, Němec

Činnost jednotky:

Jednotka zasypala sorbentem drobný únik provozních náplní z havarovaného vozidla na komunikaci.

Zasahující jednotky:

SDH Luleč, PS Vyškov

 

5. 8. 2013 Odstranění nalomené větve (Nemojany)

Jednotka SDH obce Luleč byla KOPIS vyslána k odstranění nalomené větve.

Posádka vozů:

CAS: Pospíšil (velitel), Škůrek (strojník) 

Činnost jednotky:

Jednotka provedla pomocí motorové řetězové pily rozřezání větve a následně úklid komunikace.

Zasahující jednotky:

SDH Luleč, PS Vyškov

 

1. 8. 2013 Likvidace obtížného hmyzu (Luleč)

Jednotka SDH obce Luleč byla KOPIS vyslána k likvidaci obtížného hmyzu.

Posádka vozu:

CAS: Fiala (velitel), Škůrek (strojník), Höfer, Pospíšil 

Činnost jednotky:

Jednalo se o sršní hnízdo ve štítu domu. Pomocí čtyř dílů nastavovacího žebře, motorového vysavače a insekticidu bylo hnízdo zlikvidováno.

Zasahující jednotky:

SDH Luleč

 

14. 6. 2013 Požár osobního automobilu (Luleč)

Jednotka SDH obce Luleč byla KOPIS vyslána k likvidaci požáru osobního automobilu.

Posádka vozu:

CAS: Vlach Michal (velitel), Mrázek (strojník), Chládek, Pechmann 

Činnost jednotky:

Jednotka byla vyslána KOPIS na požár osobního vozidla v obci Luleč. Po příjezdu na místo zásahu byla jednotka VZ odeslána zpět na základnu.

Zasahující jednotky:

SDH Luleč, PS Vyškov

 

8. 6. 2013 Technická pomoc - likvidace roje včel (Luleč)

Jednotka SDH obce Luleč byla KOPIS vyslána k likvidaci roje včel v obci Luleč

Posádka vozů:

CAS: Fiala (velitel), Škůrek (strojník), Pechmann, Höfer, Černý, 

Činnost jednotky:

JPO likvidovala roj včel pomocí vysavače a chemického postřiku.

Zasahující jednotky:

SDH Luleč, PS Vyškov

 

15. 5. 2013 Hledání pohřešované osoby (Račice)

Jednotka SDH obce Luleč byla KOPIS vyslána k hledání pohřešované osoby.

Posádka vozů:

CAS: Fiala (velitel), Škůrek (strojník), Dobeš, Hlaváček 

Činnost jednotky:

Na příkaz velitele zásahu jsme prováděli v lesním porostu vyhledávání pohřešované osoby. Potom jsme prováděli společně s JSDH obce Drnovice průzkum okrajů rybníku pomocí trhacích háků. Po sdělení od Policie ČR, že byla pohřešovaná osoba nalezena, byla jednotka odeslána zpět na základnu.

Zasahující jednotky:

SDH Luleč, PS Vyškov, SDH Račice, SDH Vyškov, SDH Drnovice, SDH Rousínov

 

7. 5. 2013 Požár mateřské školky (Luleč) - taktické cvičení

Jednotka SDH obce Luleč byla KOPIS vyslána k požáru Mateřské školy v obci Luleč

Posádky vozů:

CAS: Mrázek (velitel), Nezpěvák (strojník), Fiala, Hlaváček, Höfer

DA: Ševčík (velitel) Dobeš (strojník), Pechmann, Vlach Michal

Činnost jednotky:

V důsledku technické závady vznikl požár v přiručním skladu u třídy v 2. NP v budově MŠ. Učitelka oznamila požár na KOPIS HZS JmK a začala evakuovat děti. Po příjezdu jednotky velitel zásahu vydal rozkaz posádce CAS v izolačních dýchacích přístrojích vytvořit dopravní vedení B s rozdělovačem a s útočným proudem C provést průzkum vnitřních prostor v 2. NP a provést evakuaci osob. Posádce DA v IDP měla provést průzkum prostor v 1. NP s případnou evakuací. Velitel zásahu povolal na místo ZZS a Policii ČR. Dále posádka DA zřídíla doplňování CAS z podzemního hydrantu u MŠ. Posádka ZZS přebrala evakuované osoby a ošetřila raněné. Hlídka Policie ČR prováděla organizaci místa evakuace a provoz na místní komunikaci. Po uhašení požáru byl nasazen přetlakový ventilátor k odvětrání 2. NP. 

Zasahující jednotky:

SDH Luleč, ZZS, Policie ČR

 

3. 5. 2013 Taktické cvičení složek IZS ve vojenském újezdu Březina

Jednotka SDH obce Luleč byla KOPIS vyslána k požáru lesního porostu ve vojenském újezdu Březina

Posádky vozů:

3. 5. 2013

CAS: Fiala (velitel), Škůrek (strojník), Pospíšil, Vlach Petr, Höfer, Zabloudil

DA: Ševčík (velitel), Dobeš (strojník), Nezpěvák, Chládek, Černý

4. 5. 2013

DA: Ševčík (velitel), Nezpěvák (strojník), Dobeš, Černý

Činnost jednotky:

Jednotka prováděla činnosti dle zpracovaného plánu cvičení Březina 2013. V průběhu jízdy na místo zásahu došlo k technické závadě na motoru a vzduchové soustavě CAS, závada nahlášena na KOPIS. Po příjezdu strojní služby týlového zabezpečení byla provedena oprava vzduchového systému a jednotka z CAS pokračovala na místo zásahu.

Zasahující jednotky:

KŘ HZS Jmk, PS Blansko, SDH Benešov, SDH Jedovnice, SDH Okrouhlá, SDH Žďárná, SDH Senetářov, PS Lidická, PS Přehrada, PS BVV, PS Lískovec, PS Líšeň, PS Tišnov, PS Židlochovice, PS Pozořice, SDH Žarošice, PS Vyškov, PS Bučovice, PS Slavkov, SDH Drnovice (VY), SDH Nové Hvězdlice, SDH Ivanovice na Hané, SDH Krásensko, SDH Luleč, SDH Rousínov, SDH Ruprechtov, SDH Studnice, SDH Vyškov, PS Znojmo, PS Prostějov (Olomoucký kraj), SDH Brodek u Prostějova (Olomoucký kraj), SDH Němčice nad Hanou (Olomoucký kraj), SDH Nezamyslice (Olomoucký kraj), SDH Protivanov (Olomoucký kraj), SDH Rozstání (Olomoucký kraj), SDH Určice (Olomoucký kraj)

 

31. 3. 2013 Požár dopravního prostředku (Habrovany)

Jednotka SDH obce Luleč byla KOPIS vyslána k požáru nákladního automobilu stojícího v areálu bývalého JZD v Habrovanech s DA 12 A 30 K v počtu 1+5.

Posádka vozu:
DA: Ševčík (velitel), Škůrek (strojník), Pospíšil, Nezpěvák, Němec, Chládek
Činnost jednotky:
Po příjezdu na místo události byla jednotka ponechána v záloze. Na pokyn velitele zásahu byla následně jednotka odeslána zpět na základnu.

Zasahující jednotky:
SDH Luleč, PS Pozořice, SDH Habrovany, SDH Rousínov

 

19. 3. 2013 Technická pomoc - odstranění dvou stromů (Luleč)

Jednotka SDH obce Luleč byla KOPIS vyslána k technické pomoci s DA 12 A 30 K v počtu 1+4. Na místě zásahu byly spadené dva stromy, z toho jeden z části ve vodě.

Posádka vozu:
DA: Höfer (velitel), Dobeš (strojník), Vlach, Hlaváček, Chládek
Činnost jednotky:
VZ provedl průzkum a zjistil, že se jedná o dva spadené stromy, z toho jeden zčásti ve vodě. První strom jednotka rozřezala a odklidila na stranu. Druhý strom byl postupně navazován ocelovým lanem, byl rozřezán a jednotlivé části byly postupně vytaženy z vody traktorem. Na zemi byly ořezány větve a kmen nařezán na metrové kusy a odklizen. Poté bylo místo zásahu předáno oznamovateli a posádka se vrátila na základnu.

Zasahující jednotky:
SDH Luleč

 

18. 3. 2013 Technická pomoc - spadlé stromy (Nemojany)

Jednotka SDH obce Luleč byla ve 20:13 hod KOPIS vyslána ke spadlým stromům přes cestu za Nemojany cca 200 m směr Račice s DA 12 A30 v počtu 1+7 a OA 1+1.
Posádky vozů:
DA: Fiala (velitel), Němec (strojník), Mrázek, Nezpěvák, Vlach Petr, Hlaváček, Pospíšil
OA:  Dobeš (velitel), Škůrek (strojník)
Činnost jednotky:
Posádka na rozkaz VZ provedla průzkum místa zásahu. Bylo zjištěno, že jde o několik popadaných stromů přes cestu a jeden strom visící na elektrickém vedení. Stromy spadlé přes cestu posádka za pomocí motorové pily postupně rozřezala a odstranila mimo komunikaci. Určeni členové hledali v okolí další stromy, které by mohly hrozit pádem. Ke stromu visícím na elektrickém vedení byl přivolán pomocí KOPIS pracovník firmy E-on, který el. vedení přerušil. Následně byla povolána výšková technika z PS Vyškov (žebřík Magirus) a za pomocí této techniky byla překážka odstraněna. Po úpravách komunikace odjela posádka zpět na základnu.
Zasahující jednotky:
SDH Luleč, PS Vyškov

 

23. 2. 2013 Technická pomoc - překážka; zapadený odhrnovač sněhu (Luleč)

Jednotka SDH obce Luleč byla ve 14:18 hod KOPIS vyslána k utržené krajnici s odhrnovačem na cestě ke kostelu sv. Martinu s DA 12 A 30 K v počtu 1+4 a OA v počtu 1+1. Na místě zásahu byl nejprve proveden průzkum.
Posádky vozů:
DA: Höfer (velitel), Nezpěvák (strojník), Vlach Petr, Hlaváček, Pospíšil
OA:  Ševčík (velitel), Dobeš (strojník)
Činnost jednotky:
Posádka na rozkaz VZ provedla průzkum místa zásahu, nasledně zajistila místo uzavřením komunikace a cestu pomocí posypu. Byla zavolána technika na vyproštění traktoru a po dobu než dorazila se na místě pomocí řetězové pily Stihl odstranili strom bránící vyproštění. Po příjezdu techniky byl traktor vyproštěn a členové jednotky místo upravili, aby nedošlo k úrazu. Po úpravách odjeli zpět na základnu.
Zasahující jednotky:
SDH Luleč

 

7. 12. 2012 Požár skladu dřeva v areálu bývalého ZD (Luleč)

Jednotka SDH obce Luleč byla KOPIS vyslána k požáru haly se dřevem v areálu bývalého ZD v Lulči s CAS 25 Š 706 RTHP v počtu 1+3 a DA 12 A 30 K v počtu 1+3. Na místě zásahu zasahovala HZS Jmk ÚO Vyškov.

Posádky vozů:

7. 12. 2012:

CAS: Mrázek (velitel), Škůrek (strojník), Hlaváček, Němec

DA: Fiala (velitel), Vlach Michal (strojník), Vlach Petr, Höfer

OA: Nezpěvák (velitel), Krais (strojník), Beňo st., Šťastný

8. 12. 2012:

DA (5:58 hod): Ševčík (velitel), Nezpěvák (strojník), Hlaváček, Höfer, Pechmann

CAS (16:03 hod): Höfer (velitel), Škůrek (strojník), Hlaváček, Vlach Petr

Činnost jednotky:

Na rozkaz VZ posádka CAS vytvořila útočný proud C na rozdělovač HZS Vyškov na pravé straně budovy v levé části za účelem zabránění rozšíření požáru na dílnu a čerpací stanici. Strojník CAS provedl doplnění CAS HZS Vyškov. Posádka DA vytvořila další útočný proud C do vrat haly. VZ rozdělil požářiště na bojové úseky, velitel jednotky se stal velitelem 2. bojového úseku. Členové jednotky dále prováděli střídání na útočných proudech. Vozidlo DA bylo odesláno do obce Luleč k poště, kde pomocí hadice B vytvořila místo pro doplňování vody z nadzemního hydrantu. Strojník CAS prováděl kyvadlovou dopravu vody. Pro nedostatek vody V2BÚ společně s NŠ prověřili možnost čerpání vody z koupaliště u Libuše v Lulči. V 16h bylo provedeno střídání jednotek a JSDHO Luleč odjela na základnu. Druhý den v 6h byla jednotka povolána s CAS 25 1+4 a DA 12 1+3. Členové jednotky byli nasazeni v IDP na dohašování ohnisek a rozebírání požářiště. Strojník CAS prováděl dopravu vody z čerpacího stanoviště u zbrojnice v Drnovicích doplnění CAS HZS Jmk ÚO Vyškov. Poté byla posádka odeslána zřídit čerpací stanoviště z vodovodního řádu před Sokolským domem do Vyškova. Zároveň provedla doplnění vlastní CAS. Vozidlo DA s posádkou byla ponechána v záloze na místě události. Po lokalizaci události byla jednotka VZ odeslána zpět na základnu. Čerpací stanoviště převzala jednotka SDH Vyškov.

Zasahující jednotky:

SDH Luleč, KŘ HZS Jmk, PS Lidická, PS BVV, PS Líšeň, PS Pozořice, SDH Pozořice, SDH Viničné Šumice, PS Vyškov, PS Bučovice, PS Slavkov, SDH Drnovice (VY), SDH Hostěrádky - Rešov, SDH Ivanovice na Hané, SDH Krásensko, SDH Křenovice, SDH Luleč, SDH Račice, SDH Rousínov, SDH Ruprechtov, SDH Slavkov, SDH Studnice, SDH Vyškov

 

1. 12. 2012 Požár kamionu na dálnici D1

Jednotka SDH obce Luleč byla KOPIS vyslána k požáru kamionu na D1 229 km směr Ostrava s CAS 25 Š 706 RTHP v počtu 1+5 a DA 12 A 30 K v počtu 1+3. Na místě zásahu již zasahovaly HZS Jmk ÚO Vyškov a Pozořice.

Posádky vozů:

CAS: Černý (velitel), Nezpěvák (strojník), Höfer, Vlach Petr, Beňo st., Pospíšil; CAS najela 21 km

DA: Fiala (velitel), Němec (strojník), Mrázek, Beňo ml.; DA najela 19 km

Činnost jednotky:

Na rozkaz VZ strojník CAS provedl doplnění CAS HZS Jmk ÚO Vyškov. Poté byla posádka odeslána zřídit čerpací stanoviště z vodovodního řádu před Sokolským domem do Vyškova. Zároveň provedla doplnění vlastní CAS. Vozidlo DA s posádkou byla ponechána v záloze na místě události. Po lokalizaci události byla jednotka VZ odeslána zpět na základnu. Čerpací stanoviště převzala jednotka SDH Vyškov.

Zasahující jednotky:

SDH Luleč, KŘ HZS Jmk, PS Pozořice, PS Vyškov, PS Bučovice, PS Slavkov, SDH Drnovice, SDH Ivanovice na Hané, SDH Rousínov, SDH Slavkov, SDH Vyškov

 

28. 9. 2012 Požár lesního porostu (Olšany)

Jednotka SDH obce Luleč byla 28. 9. 2012 ve 14h operačním střediskem HZS Jmk vyslána k požáru lesního porostu nad rybníkem nad obcí Olšany. Po příjezdu na místo události byl zjištěn požár hrabanky o rozloze 2500m2 a mladých stromků na ploše cca 10x10m v důsledku nedbalosti lesních dělníků.

Posádky vozů:

CAS: Mrázek (velitel), Nezpěvák (strojník), Höfer, Hlaváček, Vlach Petr

DA: Fiala (velitel), Němec (strojník)

Činnost jednotky:

Členové jednotky byli nasazeni k likvidaci ohnisek pomocí ručního nářadí, strojník CAS dále provedl doplnění vody do CAS SDH Olšany. Po likvidaci události byla jednotka VZ odeslána zpět na základnu.

Zasahující jednotky:

SDH Luleč, PS Pozořice, SDH Olšany, SDH Luleč, SDH Rousínov

 

30. 4. 2012 Požár nízké budovy (Luleč)

Jednotka SDH obce Luleč byla KOPIS vyslána k požáru kůlny za domem čp.339 v Lulči s CAS 25 Š 706 RTHP v počtu 1+5 a DA 12 A 30 K v počtu 1+6. Na místě zásahu hořel přístřešek a vedlejší kůlna v celém rozsahu, majitelé se pokoušeli o hašení zahradní hadicí.

Posádky vozů:

CAS: Mrázek (velitel), Škůrek (strojník), Höfer, Vlach Petr, Štastný, Beňo st.

DA: Černý (velitel), Dobeš (strojník), Němec, Nezpěvák, Pospíšil, Fiala, Ševčík

Činnost jednotky:

Velitel zásahu provedl průzkum a odpojil přístřešek od el.proudu. Posádka CAS vytvořila dopravní vedení 2B a útočný proud 2C a prováděla hašení kůlny. Posádka DA provedla osvětlení místa zásahu 2 stativy a EC. Po lokalizaci členové jednotky pomocí MŘP vyřezali do přistřešku otvor a prováděli vynášení ohořelého dřeva na pole. Byl vytvořen 2.proud C na dohašení vynešeného dřeva. Po likvidaci události jednotka zůstala na dohlídání. Poté bylo místo zásahu písemně předáno majiteli a jednotka se vrátila na základnu.

Zasahující jednotky:

SDH Luleč, PS Vyškov, SDH Drnovice, SDH Vyškov

 

29. 4. 2012 Požár lesního porostu (Podivice)

Jednotka SDH obce Luleč byla KOPIS vyslána k požáru lesa VVP Březina za Podivicemi s CAS 25 Š 706 RTHP v počtu 1+5 , DA 12 A 30 K v počtu 1+3 a OA Š Felicia combi v počtu 1+1.Na místě zásahu probíhal zásah jednotek PO, jednalo se o požár stromů, trávy a hrabanky většího rozsahu a docházelo k jeho dalšímu rozšiřování

Posádky vozů:

CAS: Mrázek (velitel), Škůrek (strojník), Höfer, Vlach Petr, Štastný, Beňo st.

DA: Černý (velitel), Nezpěvák (strojník), Hlaváček, Pospíšil

OA: Němec (velitel), Dobeš (strojník)

Činnost jednotky:

Jednotka po příjezdu na místo události byla přiřazena do II.BÚ. Posádka CAS vytvořila útočný proud C na rozdělovač JSDHO Ivanovice na Hané na zamezení rozšíření požáru ze severní strany. Následně prováděla prolévání požářiště a rozhrabávání pomocí jednoduchých hasebních prostředků. Strojník CAS prováděl kyvadlovou dopravu vody a doplňoval CAS rámci II.BÚ. Posádka DA a OA prováděla hašení pomocí jednoduchých hasebních prostředků a prováděla střídání zasahujících hasičů na útočných proudech. V průběhu zásahu byly zasahujícím hasičům poskytnuty nápoje a strava. Po likvidaci události byla jednotka VZ odeslána zpět na základnu.

Zasahující jednotky:

SDH Luleč, PS Brno - Lidická, PS Vyškov, SDH Drnovice, SDH Ivanovice na Hané, SDH Podivice, SDH Vyškov. Z Olomouckého kraje: PS Prostějov, SDH Brodek u Prostějova, SDH Němčice nad Hanou, SDH Určice

 

28. 4. 2012 Požár lesního porostu (Olšany)

Jednotka SDH obce Luleč byla KOPIS vyslána k požáru lesa za hřbitovem v Olšanech s CAS 25 Š 706 RTHP v počtu 1+5 a DA 12 A 30 K v počtu 1+6. Na místě zásahu hořela lesní hrabanka na ploše cca 50x50m, přítomna JSDHO Olšany.

Posádky vozů:

CAS: Vlach Michal (velitel), Škůrek (strojník), Štastný, Beňo st., Pospíšil, Vlach Petr

DA: Ševčík (velitel), Němec (strojník), Černý, Nezpěvák, Pantůček, Mrázek, Dobeš

Činnost jednotky:

Členové jednotky na pokyn VZ prováděli hašení ohnisek pomocí jednoduchých hasebních prostředků. Dále prováděli střídání zasahujících hasičů na útočných proudech. Po likvidaci události byla jednotka odeslána zpět na základnu.

Zasahující jednotky:

SDH Luleč, PS Pozořice, SDH Olšany, SDH Rousínov

 

27. 4. 2012 Požár budovy - shromaždiště osob (Podbřežice) - cvičení

Jednotka SDH obce Luleč byla KOPIS vyslána k požáru v tělocvičně v 2NP budovy čp.16 v Podbřežicích s CAS 25 Š 706 RTHP v počtu 1+4 , DA 12 A 30 K v počtu 1+3 a OA Š Felicia combi v počtu 1+1.Na místě zásahu přítomen oznamovatel místostarosta obce p.Trávník.

Posádky vozů:

CAS: Fiala (velitel), Škůrek (strojník), Pantůček, Pospíšil, Vlach Petr

DA: Černý (velitel), Nezpěvák (strojník), Adamec, Hlaváček

OA: Mrázek (velitel), Vlach Michal (strojník)

Činnost jednotky:

VZ provedl průzkum a odpojil budovu od el.proudu a plynu. Posádka CAS vybavena IDP vytvořila dopravní vedení 2B s rozdělovačem a útočný proud 2C do 2NP. Bylo nalezeno ohnisko v tělocvičně, kde se nacházelo 10 dětí s vedoucím. Posádka OA vybavena zdravotnickým batohem společně s VZ a č.3 z CAS provedli evakuaci osob mimo objekt a dále zjistili jejich zdravotní stav. Osoby byli v lehkém šoku, situace nevyžadovala přítomnost ZZS. Posádka DA připravila doplňování CAS pomocí vedení badicemi B od nadzemního hydrantu před budovou OÚ. Po lokalizaci požáru byl objekt přirozeně odvětrán otevřením oken a dveří. Po likvidaci události bylo provedeno vyhodnocení TC. Poté bylo místo zásahu předáno místostarostovi obce a jednotka se vátila zpět na základnu

Zasahující jednotky:

SDH Luleč

 

19. 4. 2012 Čerpání studny (Luleč - U Libuše)

Jednotka SDH obce Luleč byla na žádost místostarosty obce KOPIS vyslána k vyčerpání studny u hřiště v areálu koupaliště U Libuše v Lulči s DA 12 A 30 v počtu 1+3. Na místě události byl přítomen správce areálu p. Grmela.

Posádka vozu:

- DA: Vlach Michal (velitel), Mrázek (strojník), Hlaváček, Šťastný

Činnost jednotky:

Na pokyn VZ vyčerpala posádka DA pomocí EC a elektrického kalového čerpadla studnu, poté jeden ze členů sestoupil do studny, vyčistil dno a studnu vydenzifikoval Chloraminem. Ruční pumpa u studny byla demontována a studna zabezpečena proti odběru vody. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

26. 3. 2012 Požár lesa (Nemojany)

Jednotka SDH obce Luleč byla KOPIS vyslána k požáru lesa v lokalitě Blaticko v Nemojanech s CAS 25 Š 706 RTHP v počtu 1+3. Na místo události bylo potřeba přijet přes oseté pole.

Posádka vozu:

- CAS: Beňo st. (velitel), Mrázek (strojník), Höfer, Hlaváček

Činnost jednotky:

Na pokyn VZ posádka CAS vytvořila útočný proud 3"C" na rozdělovač HZS Vyškov a prováděla hašení hořící hrabanky a listí v horní části požářiště a prolévání vodou. Strojník CAS provedl doplnění CAS HZS Vyškov a poté prováděl kyvadlovou dopravu vody z rybníka Chobot v Nemojanech. Po likvidaci požáru byla jednotka VZ odeslána zpět na základnu.

 

25. 3. 2012 Požár trávy (Luleč - Kopaniny)

Jednotka SDH obce Luleč byla KOPIS vyslána k požáru trávy v chatové oblasti Kopaniny v Lulči s CAS 25 Š 706 RTHP v počtu 1+4 a DA 12 A 30 v počtu 1+5. Na místě události přítomni majitelé pozemku.

Posádka vozů:

- CAS: Vlach Michal (velitel), Nezpěvák (strojník), Höfer, Vlach Petr, Šťastný

- DA12: Ševčík (velitel), Dobeš (strojník), Němec, Fiala, Černý, Pantůček

Činnost jednotky:

Na pokyn VZ posádka CAS vytvořila dopravní vedení 2 "B"s rodělovačem a útočný proudy 3"C" a prováděla hašení hořící trávy. Posádka DA vytvořila 2.útočný proud 4"C". Zbytek členů jednotky prováděl dohašování ohnisek požáru pomocí ženijního nářadí. CAS byla doplněna CAS JSDHO Drnovice. Po likvidaci požáru byla jednotka VZ odeslána zpět na základnu.

 

22. 3. 2012 Požár trávy (Tučapy)

Jednotka SDH obce Luleč byla KOPIS vyslána k požáru trávy na náspu u železniční trati Vyškov - Brno za obcí Tučapy s CAS 25 Š 706 RTHP v počtu 1+5 a DA 12 A 30 v počtu 1+4 a OA Š Felicia v počtu 1+1. Na místě události zasahovala jednotka HZS Jmk ÚO Vyškov.

Posádka vozů:

- CAS: Šťastný (velitel), Škůrek (strojník), Krais, Höfer, Beňo ml., Pospíšil

- DA12: Černý (velitel), Nezpěvák (strojník), Vlach Michal, Dobeš, Fiala

- OA: Němec (velitel), Ševčík (strojník)

Činnost jednotky:

Na pokyn VZ posádka CAS vytvořila jednoduché vedení hadicemi C a prováděla hašení hořící trávy. Posádky DA a OA prováděly dohašování ohnisek požáru pomocí ženijního nářadí. Po likvidaci požáru byla jednotka VZ odeslána zpět na základnu.

 

19. 3. 2012 Požár lesního porostu (Račice)

Jednotka SDH obce Luleč byla KOPIS vyslána k požáru lesního porostu a trávy za Račicemi s CAS 25 Š 706 RTHP v počtu 1+4 a DA 12 A 30 v počtu 1+2 a OA Š Felicia v počtu 1+2. Na místě události přítomna jednotka HZS Jmk ÚO Vyškov a dobrovolné jednotky.

Posádka vozů:

- CAS: Černý (velitel), Nezpěvák (strojník), Šťastný, Vlach Petr, Beňo st.

- DA12: Ševčík (velitel), Dobeš (strojník), Vlach Michal

- OA: Škůrek (velitel), Pospíšil (strojník), Höfer

Činnost jednotky:

Na pokyn VZ členové jednotky zůstali v záloze na místě události. Následně posádka CAS provedla doplnění CAS HZS Vyškov pomocí hadic B. Posádka DA byla pověřena řízením dopravy na pozemní komunikaci Račice - Bukovinka. Po likvidaci požáru byla jednotka VZ odeslána zpět na základnu.

 

16. 3. 2012 Požár trávy (Luleč - Kopaniny)

Jednotka SDH obce Luleč byla KOPIS vyslána k požáru trávy v chatové oblasti Kopaniny v Lulči s CAS 25 Š 706 RTHP v počtu 1+3 a DA 12 A 30 v počtu 1+1 a OA Š Felicia v počtu 1+1. Na místě události přítomna jednotka HZS Jmk ÚO Vyškov.

Posádka vozů:

- CAS: Vlach Petr (velitel), Škůrek (strojník), Beňo st., Höfer

- DA12: Pospíšil (velitel), Dobeš (strojník)

- OA: Černý (velitel), Fiala (strojník)

Činnost jednotky:

Na pokyn VZ posádka CAS vytvořila dopravní vedení B s rozdělovačem a 2 útočné proudy C a prováděla hašení ohnisek požáru v sadu ovocných stromů. Posádka DA prováděla dohašování pomocí lopat. Posádka OA společně s posádkou CAS JSDHO Drnovice provedla doplnění vody do CAS JSDHO Luleč. Po likvidaci požáru byla jednotka VZ odeslána zpět na základnu.

 

16. 3. 2012 Požár trávy a stromků (Luleč - Důlky)

Jednotka SDH obce Luleč byla KOPIS vyslána k požáru trávy v lokalitě Důlky v Lulči s CAS 25 Š 706 RTHP v počtu 1+4 a DA 12 A 30 v počtu 1+4. Na místě události hořela suchá tráva na louce.

Posádka vozů:

- CAS: Fiala (velitel), Škůrek (strojník), Beňo st., Höfer, Pospíšil

- DA 12: Černý (velitel), Nezpěvák (strojník), Dobeš, Vlach Petr, Vlach Michal

Činnost jednotky:

Na pokyn VZ posádka CAS začala hasit trávu podél vozovky pomocí lafetové proudnice. Poté vytvořila dopravní vedení B s rozdělovačem a útočný proud C a prováděla hašení ohnisek požáru. Posádka DA prováděla dohašování pomocí ženijního nářadí. Po ukončení zásahu byla jednotka VZ odeslána zpět na základnu.

 

17. 2. 2012 Odstranění nebezpečného stromu (Luleč)

Jednotka SDH obce Luleč byla KOPIS na žádost místostarosty obce Luleč vyslána k odstranění nebezpečného stromu na návsi před čp.86 s CAS 25 Š 706 RTHP v počtu 1+3 a DA 12 A 30 v počtu 1+3. Na místě události byl přítomen starosta obce Luleč Mgr. Petr Halas.

Posádka vozů:

- DA: Mrázek (velitel), Škůrek (strojník), Pospíšil, Vlach Petr

- CAS: Vlach Michal (velitel), Němec (strojník), Hlaváček, Ševčík

Činnost jednotky:

Po provedeném průzkumu na pokyn VZ členové jednotky pomocí MŘP Stihl a nastavovacího žebříku ořezali větve v blízkosti domu. Poté byla komunikace na návsi uzavřena a strom pokácen a rozřezán.Části stromu byly odstraněny z komunikace.  Následně se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

8. 12. 2011 Požár rodinného domu (Drnovice)

Jednotka SDH obce Luleč byla Krajským operačním a informačním střediskem vyslána k požáru podkroví rodinného domu v Drnovicích č.p. 325 s vozidlem CAS 25 Š 706 RTHP v počtu 1+4. Na místě události již zasahovaly jednotky HZS Jmk PS Vyškov a SDH Drnovice.

Posádka vozu:

- CAS: Ševčík (velitel), Němec (strojník), Pantůček, Vlach Michal, Krais

Činnost jednotky:

Na pokyn VZ nejprve zůstala posádka CAS v záloze na místě události. Po provedeném průzkumu byli členové jednotky pověřeni řízením dopravy na komunikaci před zasaženým objektem. Po lokalizaci požáru byla jednotka VZ odeslána zpět na základnu.

 

6. 12. 2011 Požár osobního automobilu (Luleč) - cvičení

Jednotka SDH obce Luleč byla Krajským operačním a informačním střediskem vyslána k požáru osobního automobilu v areálu kamenolomu v Lulči s vozidly CAS 25 Š 706 RTHP v počtu 1+4, DA 12 A 30 v počtu 1+1 a OA Š Felicia v počtu 1+1. Na místě události byl přítomen vedoucí provozu p. Gottwald.

Posádka vozu:

- CAS: Mrázek (velitel), Nezpěvák (strojník), Beňo st., Pantůček, Šťastný

- DA: Černý (velitel), Vlach Michal (strojník)

- OA: Pospíšil (velitel), Krais (strojník)

Činnost jednotky:

Po provedeném průzkumu vytvořila na pokyn VZ posádka CAS v DT jednotuché vedení hadicemi C a prováděla hašení požáru OA v plném rozsahu. Po příjezdu OA vytvořila posádka další jednoduché vedení C. Posádka DA provedla osvětlení místa zásahu pomocí EC Heron a dvou stativů. Po lokalizaci bylo pomocí páčidla provedeno otevření kapoty motoru a ochlazení celého vraku. Po likvidaci požáru bylo místo předáno vedoucímu provozu a jednotka se vrátila zpět na základnu.

 

3. 12. 2011 Nafta na silnici v délce 200 m (Luleč)

Jednotka SDH obce Luleč byla Krajským operačním a informačním střediskem vyslána k likvidaci nafty z komunikace na Brda v Lulči s vozidly DA 12 A 30 v počtu 1+3 a OA Š Felicia v počtu 1+1. Na místě události již zasahovala jednotka HZS Jmk PS Vyškov.

Posádka vozu:

- DA: Černý (velitel), Dobeš (strojník), Vlach Petr, Vlach Michal

- OA: Mrázek (velitel), Škůrek (strojník)

Činnost jednotky:

Na pokyn VZ zasypala posádka DA naftu sorbentem. Po dohodě s VZ byl pomocí OA dovezen další sorbent. Nasáklý sorbent byl smeten do pytlů a převezen na obecní dvůr. Po ukončení činnosti byla jednotka VZ odeslána zpět na základnu.

 

23. 10. 2011 Požár sušičky (Rostěnice - Zvonovice)

Jednotka SDH obce Luleč byla Krajským operačním a informačním střediskem vyslána k požáru sušičky kukuřice v areálu ZD Rostěnice a.s. s vozidly CAS 25 Š 706 RTHP v počtu 1+3 a DA 12 A 30 v počtu 1+3. Na místě události již zasahovaly jednotky HZS Jmk PS Vyškov a SDH Drnovice.

Posádka vozu:

- CAS: Šťastný (velitel), Škůrek (strojník), Beňo ml., Beňo st.

- DA: Černý (velitel), Mrázek (strojník), Vlach Petr, Pospíšil

- OA: Dobeš (velitel), Němec (strojník)

Činnost jednotky:

Na pokyn VZ připravila posádka CAS útočný proud C na rozdělovač HZS Vyškov. Po provedeném průzkumu pomáhaly na pokyn VZ posádky obou vozidel pomocí lopat s vyskladňováním kukuřice ze sušičky. Na pokyn velitele jednotky SDH Luleč byla povolána OA Š Felicia s teplým oblečením pro zasahující hasiče. Po dokončení vyskladňování provedl strojník CAS doplnění vody do CAS SDH Vyškov. Po ochlazení pláště sušičky byla jednotka VZ odeslána zpět na základnu.

 

13. 10. 2011 Požár dřevostavby - hrubá stavba RD (Zelená Hora)

Jednotka SDH obce Luleč byla Krajským operačním a informačním střediskem vyslána k požáru dřevostavby v Zelené Hořed s vozidly CAS 25 Š 706 RTHP v počtu 1+3 a DA 12 A 30 v počtu 1+1. Na místě události již probíhal zásah jednotek HZS Jmk PS Vyšěkov a SDH Vyškov. 

Posádka vozu:

- CAS: Mrázek (velitel), Škůrek (strojník), Pospíšil, Nezpěvák (posádka)

- DA: Ševčík (velitel), Němec (strojník)

 

Činnost jednotky:

Na pokyn VZ provedl strojník CAS doplnění CAS SDH Vyškov a posádka CAS byla pověřena průzkumem přízemních prostor v IDP. Posádka DA byla odeslána do obce Zelená Hora zřídit čerpací stanoviště na místní požární nádrži pro doplňování CAS. Poté plnila posádka pomocí PS 12 a MKČ Heron CAS při kyvadlové dopravě vody. Posádka CAS po provedeném průzkumu dále prováděla hašení jedním proudem C, velitel jednotky společně s příslušníkem HZS prováděl průzkum sklepních prostor. Po lokalizaci požáru byli nasazeni na vynášení a dohašování materiálu uvnitř stavby zasaženého požárem. Strojník CAS provedl po doplnění v Zelené Hoře doplnění CAS HZS Vyškov. Při tom došlo k závadě na spojce vozidla. CAS s posádkou byla odeslána na základnu. Po ukončení kyvadlové dopravy vody byla DA VZ odeslána zpět na základnu.

 

30. 9. 2011 Požár komentátorské buňky na tribuně fotbalového stadionu (Drnovice)

Jednotka SDH obce Luleč byla Krajským operačním a informačním střediskem vyslána k požáru tribuny fotbalového stadionu v Drnovicích s vozidly CAS 25 Š 706 RTHP v počtu 1+3 a DA 12 A 30 v počtu 1+3. Na místě události již probíhal zásah jednotek HZS Vyškov a SDH Drnovice. 

Posádka vozu:

- CAS: Černý (velitel), Němec (strojník), Beňo ml., Beňo st. (posádka)

- DA: Pospíšil (velitel), Škůrek (strojník), Novák, Štěpánek (posádka)

 

Činnost jednotky:

Na pokyn VZ zůstaly posádky CAS a DA v záloze na místě události. Po lokalizaci požáru byla jednotka VZ odeslána zpět na základnu.

 

20. 9. 2011 Požár v nemocnici (Vyškov) - cvičení

Jednotka SDH obce Luleč byla Krajským operačním a informačním střediskem vyslána k požáru v budově LDN nemocnice ve Vyškově s vozidly s vozidly CAS 25 Š 706 RTHP v počtu 1+4 a DA 12 A 30 v počtu 1+1. Na místě události již zasahovaly jednotky HZS a SDH Vyškov a SDH Drnovice. 

Posádka vozu:

- CAS: Mrázek (velitel), Škůrek (strojník), Poslíšil, Jaborník, Vlach Petr (posádka)

- DA: Vlach Michal (velitel), Nezpěvák (strojník)

 

Činnost jednotky:

Na pokyn VZ provedla posádka CAS s IDP v pohotovostní poloze průzkum v podlaží pod požárem. V jednotlivých pokojích bylo vyhledáno devět osob. Na pokyn VZ byly osoby pomocí nosítek evakuovány po schodišti o podlaží níž. Dále byla nalezena tlaková láhev s kyslíkem. Láhev byla uzavřena a snesena o podlaží níže. Posádka DA se pomocí hydrantového nástavce napojila na podzemní hydrant u heliportu a připravila dálkovou dopravu vody pěti hadicemi B pro doplňování CAS HZS Vyškov. Poté bylo VZ cvičení ukončeno a bylo proveden závěrečný nástup s vyhodnocením. Poté byla jednotka VZ odeslána zpět na základnu.

 

16. 9. 2011 Požár ve výčepu restaurace (Pístovice) - cvičení

Jednotka SDH obce Luleč byla Krajským operačním a informačním střediskem vyslána k požáru mlýna v Pístovicích čp. 43 s vozidly CAS 25 Š 706 RTHP v počtu 1+4 a DA 12 A 30 v počtu 1+5. Na místě události již probíhal zásah jednotek z Pístovic a Drnovic. 

Posádka vozu:

- CAS: Mrázek (velitel), Škůrek (strojník), Vlach Petr, Dobeš, Vlach Michal (posádka)

- DA: Fiala (velitel), Němec (strojník), Novák, Beňo ml., Pospíšil, Adamec (posádka)

 

Činnost jednotky:

Na pokyn VZ vytvořila posádka CAS dva proudy C v IDP do podlaží nad restaurací na rozdělovač JSDHO Pístovice. Byl proveden průzkum, žádná osoba ani příznaky hoření nebyly nalezeny. Strojník CAS připravil 1B doplňování CAS JSDHO Pístovice. Posádka DA připravila čerpací stanoviště z místního rybníka pomocí PS 12 a poté pomocí dálkové dopravy vody hadicemi prováděla doplňování CAS JSDHO Tučapy. Poté bylo VZ cvičení ukončeno a bylo provedeno závěrečné vyhodnocení. Následně byla jednotka VZ odeslána zpět na základnu.

 

25. 8. 2011 Požár strniště a slámy na poli (Drnovice)

Jednotka SDH obce Luleč byla Krajským operačním a informačním střediskem vyslána k požáru pole za Přídánkami v Drnovicích s vozidlem CAS 25 Š 706 RTHP v počtu 1+3. Na místě události již probíhal zásah jednotek z Vyškova a Drnovic. 

Posádka vozu:

- CAS: Nezpěvák (velitel), Škůrek (strojník), Pospíšil, Beňo ml. (posádka)

 

Činnost jednotky:

Na pokyn velitele zásahu prováděla jednotka hašení strniště na poli pomocí lafetové proudnice. Po vypotřebování hasiva byla jednotka VZ odeslána na základnu.

 

22. 8. 2011 Požár strniště a slámy na poli (Račice - Pístovice)

Jednotka SDH obce Luleč byla Krajským operačním a informačním střediskem vyslána k požáru pole za fotbalovým hřištěm v Račicích s vozidly CAS 25 Š 706 RTHP v počtu 1+3 a DA 12 A 30 v počtu 1+1. Na místě události již probíhal zásah ostatních jednotek. 

Posádky vozů:

- CAS: Černý (velitel), Němec (strojník), Dobeš, Vlach Petr (posádka)

- DA: Pospíšil (velitel), Škůrek (strojník)

 
Činnost jednotky:

Na pokyn velitele zásahu prováděla jednotka prolévání okrajů pole podél lesa pomocí lafetové proudnice. Po vypotřebování hasiva byla jednotka VZ odeslána na základnu.

 

20. 8. 2011 Technická pomoc - likvidace hmyzu

Jednotka SDH obce Luleč byla Krajským operačním a informačním střediskem vyslána k likvidaci vosího hnízda do chatové oblasti Kopaniny v Lulči, č.ev. 087 s vozidlem OA Škoda Felicia kombi v počtu 1+3. Na místě události čekal majitel, p. Kovalovský. 

Posádky vozů:

- OA: Němec (velitel), Škůrek (strojník), Dobeš, Pospíšil (posádka)

 

Činnost jednotky:

Průzkumem bylo zjištěno vosí hnízdo v dutině starého stromu vedle chaty majitele. Na pokyn velitele zásahu provedl příslušník jednotky oblečený v protihmyzové kombinéze likvidaci hnízda pomocí vysavače STIHL a následně dutinu vystříkal insekticidem BIOLIT. Poté blyo místo zásahu předáno majiteli a jednotka se vrátila zpět na základnu.

 

11. 8. 2011 Požár strniště a slámy na poli - PLANÝ POPLACH

Jednotka SDH obce Luleč byla Krajským operačním a informačním střediskem vyslána k požáru strniště na poli za obcí Lysovice s vozidlem CAS 25 Š 706 RTHP v počtu 1+3. 

Posádka vozu:

- CAS: Němec (velitel), ...

 

Činnost jednotky:

Jednotka byla odvolána před výjezdem a ponechána v záloze ve zbrojnici. Bylo ověřováno, zda se nejedná o nahlášené pálení, což se potvrdilo.

 

7. 8. 2011 Požár strniště a slámy na poli (Lysovice)

Jednotka SDH obce Luleč byla Krajským operačním a informačním střediskem vyslána k požáru strniště na poli mezi obcemi Zvonovice a Lysovice s vozidly CAS 25 Š 706 RTHP v počtu 1+4 a DA 12 A 30 v počtu 1+3. Na místě události již zasahovala jednotka HZS Jmk ÚO Vyškov. 

Posádky vozů:

- CAS: Šťastný (velitel), Škůrek (strojník), Beňo ml., Pospíšil, Vlach Petr (posádka)

- DA: Černý (velitel), Němec (strojník), Dobeš, Pantůček (posádka)

 
Činnost jednotky:

Na pokyn velitele zásahu prováděla posádka CAS 25 hašení pomocí lafetové proudnice podél větrolamu. Posádka DA 12 prováděla pomocí jednoduchých hasebních prostředků dohašování. Po likvidaci události byla jednotka velitelem zásahu odeslána na základnu.

 

18. 7. 2011 Technická pomoc - likvidace hmyzu

Jednotka SDH obce Luleč byla Krajským operačním a informačním střediskem vyslána k likvidaci vosího roje na venkovním plášti rekreačního objektu ev. č. 57 v chatové oblasti Luleč u Hartlůvky s vozidlem OA Škoda Felicia kombi v počtu 1+1. Na místě události byli přítomni rekreanti z vedlejších chat 5x5, které vosy popíchaly. 

Posádka vozu:

- OA: Mrázek (velitel), Němec (strojník)

 

Činnost jednotky:

Na pokyn velitele zásahu se člen jednotky oblékl do ochranného obleku, poté roj vos s hnízdem chytil do rojáčku a zbytek roje postupně zlikvidoval vysavačem STIHL. Roj byl poté v rojáčku zlikvidován insekticidem bez přítomnosti přihlížejících. Poté se jednotka vrátila na základnu.

 

7. 7. 2011 Požár travního porostu u železniční tratě za obcí Tučapy

Jednotka SDH obce Luleč byla Krajským operačním a informačním střediskem vyslána k požáru trávy u železniční trati mezi obcemi Luleč a Komořady, za obcí Tučapy s vozidly CAS 25 Š 706 RTHP v počtu 1+5 a DA 12 A 30 v počtu 1+1. Na místě události hohřela na dvou místech tráva. 

Posádky vozů:

- CAS: Mrázek (velitel), Nezpěvák (strojník), Beňo ml., Jaborník, Šťastný, Vlach Petr (posádka)

- DA: Škůrek (strojník), Dobeš, Krais, Fiala, Černý, Pospíšil, Štěpánek, Adamec (posádka)

 
Činnost jednotky:

Na pokyn velitele zásahu vytvořila posádka CAS 25 dopravní vedení s rozdělovačem a dvěma proudy C a prováděla hašení prvního ohniska požárui. Posádka DA 12 prováděla pomocí jednoduchých hasebních prostředků hašení druhého ohniska. Po lokalizaci prvního ohniska se CAS 25 přemístila na druhé. Po příjezdu jednotky PS Vyškov jsme na pokyn VD pokračovali v hasebních pracech. Po likvidaci události byla jednotka velitelem zásahu odeslána na základnu.

 

19. 6. 2011 Požár půdního prostoru a střechy rekreační chalupy v Olšanech

Jednotka SDH obce Luleč byla Krajským operačním a informačním střediskem vyslána k požáru střechy chalupy do Olšan nad návsí s vozidly CAS 25 Š 706 RTHP v počtu 1+3 a DA 12 A 30 v počtu 1+1. V okamžiku příjezdu zasahovala na místě již jednotka HZS Jmk ÚO Brno, PS Pozořice. 

Posádky vozů:

- CAS: Mrázek (velitel), Němec (strojník), Šťastný, Vlach Petr (posádka)

- DA: Černý (velitel), Fiala (strojník)

 
Činnost jednotky:

Na pokyn VZ vytvořila posádka CAS 25 v IDP 2 proud C od rozdělovače přes nastavovací žebřík na střechu a společně s ostatními rozebírala střešní krytinu a konstrukci střechy a podkroví. Dále posádka prováděla vyhazování hořícího materiálu mimo budovu a ohniska dohašovala vodou. Posádka DA 12 vyhledala nejbližší podzemní hydrant a připravila dálkovou dopravu vody hadicemi B pro doplňování cisteren. Po likvidaci událostí byla jednotka VZ odeslána na základnu.

 

16. 6. 2011 Hledání pohřešované osoby v obci Pístovice

Jednotka SDH obce Luleč byla Krajským operačním a informačním střediskem (KOIS) vyslána k pomoci Policii ČR s vyhledáváním pohřešované osoby do Pístovic k rybníku s vozidly CAS 25 Š 706 RTHP v počtu 1+4, DA 12 A 30 v počtu 1+5 a OA Škoda Felicie combi v počtu 1+1. Na místě události již byli přítomni příslušníci Policie ČR.  

Posádky vozů:

- CAS: Mrázek (velitel), Škůrek (strojník), Šťastný, Vlach Petr, Nezpěvák (posádka)

- DA: Fiala (velitel), Němec (strojník), Černý, Krais, Dobeš, Pospíšil (posádka)

- OA: Jaborník (velitel), Pantůček (strojník)
 
Činnost jednotky:

Na pokyn velitele zásahu byli všichni přítomni seznámeni s popisem pohřešované slečny a poté rozděleni do skupin prohledávali okolí rybníka. Po oznámení nálezu osoby se všichni vrátili na seřadiště na parkovišti a následně byla jednotka velitelem zásahu odeslána na základnu.

 

14. 6. 2011 Technická pomoc - čištění kanalizace v obci Luleč

Jednotka SDH obce Luleč byla Krajským operačním a informačním střediskem (KOIS) na žádost místostarosty obce Luleč vyslána k pročištění kanalizace nad koupalištěm u G Hotelu Luleč 272 s vozidlem CAS 25 Š 706 RTHP v počtu 1+6. 

Posádka vozu:

- CAS: Fiala (velitel), Škůrek (strojník), Dobeš, Němec, Nezpěvák, Pospíšil, Vlach (posádka)

 

Činnost jednotky:

Na pokyn velitele zásahu členové jednotky nejprve pomocí ženijního nářadí vyčistili vpusť a odtokovou strouhu a poté pomocí proudu C a kanálového krtka neprůchodnou část kanalizace pod komunikací protlačili a pročistili. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila na základnu.

 

7. 6. 2011 Požár pilin v zásobníku v areálu firmy EDP s.r.o. v Komořanech

Jednotka SDH obce Luleč byla Krajským operačním a informačním střediskem (KOIS Jmk) vyslána k požáru pilin v zásobníku v areálu firmy EDP s.r.o. v Komořanech 146 s vozidly CAS 25 Š 706 RTHP v počtu 1+3 a OA Škoda Felicie combi v počtu 1+1. V okamžiku příjezdu zasahovala na místě již jednotka HZS Jmk ÚO Vyškov. 

Posádky vozů:

- CAS: Mrázek (velitel), Škůrek (strojník), Nezpěvák, Dobeš (posádka)

- OA: Vlach Michal (velitel), Jaborník (strojník)

 
Činnost jednotky:

Na pokyn velitele zásahu po provedeném průzkumu byla jednotka ponechána v záloze na místě události. Po lokalizaci požáru byla jednotka velitelem zásahu odeslána na základnu.

 

13. 5. 2011 Požár dopravních prostředků v areálu firmy BANADO Luleč (cvičení)

Jednotka SDH obce Luleč byla Krajským operačním a informačním střediskem (KOIS) vyslána k požáru dopravních prostředků v areálu firmy BANADO s.r.o. v Lulči 407 s vozidly CAS 25 Š 706 RTHP v počtu 1+3, DA 12 A 30 v počtu 1+6 a OA Škoda Felicie combi v počtu 1+1. Jednalo se o požár kolového nakladače a nákladní soupravy poblíž otevřeného přístřešku s dalšími vozidly. Na místě byl oznamovatel - dispečer dopravy firmy p. Bastl.

Posádky vozů:

- CAS: Fiala (velitel), Němec (strojník), Adamec, Šťastný (posádka)

- DA: Vlach Michal (velitel), Škůrek (strojník), Dobeš, Nezpěvák, Pospíšil, Ševčík, Vlach Petr (posádka)

- OA: Mrázek (velitel), Jaborník (strojník)
 
Činnost jednotky:

Na pokyn velitele po provedeném průzkumu posádka CAS v DT vytvořila dopravní vedení B s rozdělovačem a poté první proud C k hašení požáru a druhý proud C k ochraně přístřešku. Posádka OA provedla ošetření rukou dispečera, který se popálil při pokusu požár uhasit pomocí PHP. Posádka DA byla odeslána k požární nádrži na Lulečském potoce, kde pomocí PS 12, čerpadla HERON a 28 hadic B provedla dálkovou dopravu vody do CAS na požářišti. Po likvidaci požáru bylo provedeno vyhodnocení TC a poté se jednotka vrátila na základnu.

 

24. 4. 2011 Vyhledání a odchyt poníků v obci Luleč

Jednotka SDH obce Luleč byla Krajským operačním a informačním střediskem (KOPIS) vyslána k odchytu poníků pobíhajících v obci Luleč s vozem DA 12 A 30 v počtu 1+3. V okamžiku příjezdu zasahovala na místě již jednotka HZS Jmk ÚO Vyškov. 

Posádky vozů:

- DA: Černý (velitel), Škůrek (strojník), Beňo st., Dobeš (posádka)

 
Činnost jednotky:

Na pokyn velitele zásahu byla jednotka vyslána na průzkum v okolí Lulče, následně byla KOPIS povolána na místo odchytu u čp. 48. Jednotka vyškala u poníků do příjezdu majitele. Poté byla jednotka velitelem zásahu odeslána na základnu.

 

21. 4. 2011 Požár dvou hromad klestí po pálení za obcí Luleč

Jednotka SDH obce Luleč byla Krajským operačním a informačním střediskem (KOPIS) vyslána k požáru pařezů a hrabanky po těžbě v obci Luleč nad koupalištěm s vozidlem CAS 25 Š 706 RTHP v počtu 1+4. Jednalo se o žhnutí po pálení po těžbě na několika místech o rozloze cca 10x10 m.

Posádka vozu:

- CAS: Němec (velitel), Škůrek (strojník), Dobeš, Pospíšil, Šťastný (posádka)

 
Činnost jednotky:

Na pokyn velitele zásahu po provedeném průzkumu vytvořili členové jednotky dopravní vedení B s rozdělovačem a poté jeden proud C k dohašování jednotlivých ohnisek. Dále pomocí jednoduchých hasebních prostředků ohniska rozhrabávali. Po příjezdu jednotky HZS Jmk ÚO Vyškov převzal VD velení. Následně bylo zřízeno doplňování CAS 25 ostatními jednotkami. Po likvidaci požáru byla jednotka VZ odeslána na základnu.

 

19. 4. 2011 Technická pomoc - odstranění stromu v obci Luleč

Jednotka SDH obce Luleč byla Krajským operačním a informačním střediskem (KOPIS) na žádost místostarosty obce vyslána k odstranění nebezpečného stromu u dětského hřiště U Libuše v obci Luleč s vozidlem DA 12 A 30 v počtu 1+3. Na místě události již čekal zaměstnanec OÚ s traktorem. 

Posádka vozu:

- DA: Mrázek (velitel), Škůrek (strojník), Němec, Pospíšil (posádka)

 
Činnost jednotky:

Na pokyn velitele zásahu členové jednotky pomocí 4dílného nastavovacího žebříku strom uvázali a jelikož byl nakloněn nad obecní budovy, byl postupně nařezáván a navijákem na traktoru přetažen do volného prostoru. Poté byl strom pomocí MŘP rozřezán a odklizen mimo prostor dětského hřiště. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

 

18. 4. 2011 Požár travního porostu na ploše 150x150 m v obci Lysovice

Jednotka SDH obce Luleč byla Krajským operačním a informačním střediskem (KOPIS) vyslána k požáru trávy za obcí Lysovice s vozidly DA 12 A 30 v počtu 1+5 a OA Škoda Felicie combi v počtu 1+2. V okamžiku příjezdu zasahovala na místě již jednotka HZS Jmk ÚO Vyškov. 

Posádky vozů:

- DA: Černý (velitel), Škůrek (strojník), Pospíšil, Dobeš, Vlach Petr, Šťastný (posádka)

- OA: Vlach Michal (velitel), Beňo ml. (strojník), Krais (posádka)
 
Činnost jednotky:

Na pokyn velitele zásahu po provedeném průzkumu likvidovali členové jednotky pomocí ručního ženijního nářadí hoření. Poté byla jednotka velitelem zásahu odeslána na základnu.

 

12. 4. 2011 Požár staré budovy určené k likvidaci v obci Kroužek

Jednotka SDH obce Luleč byla Krajským operačním a informačním střediskem (KOPIS) vyslána k požáru opuštěné budovy v obci Kroužek s vozidly CAS 25 Š 706 RTHP v počtu 1+3, DA 12 A 30 v počtu 1+3 a OA Škoda Felicie combi v počtu 1+1. V okamžiku příjezdu zasahovala na místě již jednotka HZS Jmk PS Pozořice a aJSDHO Rousínov. 

Posádky vozů:

- CAS: Mrázek (velitel), Fiala (strojník), Vlach Petr, Šťastný (posádka)

- DA: Černý (velitel), Dobeš (strojník), Pechmann, Pospíšil (posádka)

- OA: Beňo st. (velitel), Vlach Michal (strojník)
 
Činnost jednotky:

Na pokyn velitele zásahu členové jednotky zůstali na místě události v záloze a po provedeném průzkumu byla jednotka VZ odeslána na základnu.

 

15. 3. 2011 Požár polního porostu a trávy za obcí Habrovany

Jednotka SDH obce Luleč byla Krajským operačním a informačním střediskem (KOPIS) vyslána k požáru polního porostu a trávy za obcí Habrovany s vozidly CAS 25 Š 706 RTHP v počtu 1+4, DA 12 A 30 v počtu 1+2 a OA Škoda Felicie combi v počtu 1+2. V okamžiku příjezdu zasahovala na místě již jednotka SDH Habrovany. 

Posádky vozů:

- CAS: Mrázek (velitel), Krais (strojník), Beňo st., Dobeš, Pospíšil (posádka)

- DA: Fiala (velitel), Škůrek (strojník), Černý (posádka)

- OA: Ševčík (velitel), Beňo ml. (strojník), Vlach Petr (posádka)
 
Činnost jednotky:

Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o požár trávy a náletu na několika ohniscích. Na pokyn velitele zásahu prolili členové jednotky pomocí jednoduchého vedení C ohniska zasažená požárem vodou. Po ukončení zásahu byla jednotka velitelem zásahu odeslána na základnu.

 

7. 3. 2011 Požár sklepního prostoru v Nemojanech

Jednotka SDH obce Luleč byla Krajským operačním a informačním střediskem (KOPIS) vyslána k požáru přístavku hospody do Nemojan čp.29 s vozidly CAS 25 Š 706 RTHP v počtu 1+5 a DA 12 A 30 v počtu 1+4. V okamžiku příjezdu zasahovala na místě již jednotka HZS Jmk ÚO Vyškov. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o požár sklepa 3x8 m od plastové popelnice.

Posádky vozů:

- CAS: Mrázek (velitel), Němec (strojník), Beňo st., Beňo ml., Fiala, Šťastný (posádka)

- DA: Vlach Petr (velitel), Dobeš (strojník), Pechmann, Pospíšil, Škůrek (posádka)

Činnost jednotky:

Na pokyn velitele zásahu zůstali členové jednotky SDH Luleč na místě události v záloze. Po provedeném průzkumu byla jednotka velitelem zásahu odeslána na základnu.

 

14. 1. 2011 Čištění kanalizace u Mateřské školy Luleč

Jednotka SDH obce Luleč byla Krajským operačním a informačním střediskem (KOPIS) na žádost místostarosty obce vyslána k pročištění kanalizace u MŠ Luleč  s vozidlemm CAS 25 Š 706 RTHP v počtu 1+5. Na místě zásahu čekala členy jednotky ředitelka MŠ.

Posádka vozu:

- CAS: Mrázek (velitel), Němec (strojník), Dobeš, Pospíšil, Šťastný, Vlach Petr (posádka)

Činnost jednotky:

Na pokyn velitele zásahu členové jednotky protlačili a pročistili pomocí proudu C a kanálového krtka neprůchodnou část kanalizace. Po ukončení zásahu bylo místo předáno provozovateli a jednotka se vrátila zpět na základnu.

 

6.2.2010 Technická pomoc - Luleč 22 - Odstranění sněhu

Starosta obce povolal naši jednotku k odstranění sněhu a ledu ze střechy bytového domu (býv.školy) v Lulči. S DA 12 A 30 N vyjelo  družstvo 1+5 ve složení Petr Mrázek, Pavel Němec, Jiří Černý, Martin Šťastný, Jakub Ševčík a Luboš Pechmann. Jelikož táním sněhu docházelo k zatíkání vody do podkrovních bytů, členové jednotky vylezli na střechu a zajištěni sníh ze střechy sházeli. Poté místo zásahu předali nájemníkům a vrátili se do zbrojnice.