Složení zásahové jednotky

Tomáš Fiala velitel jednotky
Jiří Černý velitel družstva
Michal Höfer velitel družstva
Michal Vlach velitel družstva
Pavel Němec technik - strojní služba
Martin Hlaváček technik - technická služba
Jan Dobeš strojník
Martin Zabloudil strojník
Petr Vlach starší hasič
Tomáš Chládek hasič
Michal Pantůček hasič
Lubomír Pechmann hasič
Ivan Pospíšil hasič
Petr Štěpánek hasič