Složení zásahové jednotky

Tomáš Fiala velitel jednotky
Jiří Černý velitel družstva
Michal Vlach velitel družstva
   
Martin Škůrek strojník
Jan Dobeš strojník
Martin Zabloudil strojník
Jaku Gottvald strojník
Petr Vlach starší hasič
Michal Höfer starší hasič
Petr Štěpánek starší hasič
Lubomír Pechmann starší hasič
Tomáš Grošek hasič
Monika Krivošová hasič