Zásahová jednotka 

Obec Luleč disponuje zásahovou jednotkou JPO III/1 Sboru dobrovolných hasičů. Jednotka má 12 členů. "JPO III//1" představuje dle kategorizace Hasičského záchranného sboru ČR jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000.

 

Tomáš Fiala

velitel jednotky

Jiří Černý

velitel družstva

Petr Vlach

velitel družstva

Michal Vlach

velitel družstva

Jan Dobeš

strojník

Martin Škůrek

strojník

Jakub Gottvald

strojník

Tomáš Škůrek

strojník

Petr Štěpánek

starší hasič

Tomáš Grošek

hasič

Monika Krivošová

hasič

Daniel Štark

hasič

Aleš Fiala

hasič

 

strojník