Mladý hasič z Lulče oceněn za svou činnost nadací Tři brány

28.11.2015 20:55

 

Dne 18.11.2015 proběhlo slavnostní vyhlášení Cen Jana Hona. Tuto cenu každoročně uděluje vyškovská nadace Tři brány mladým lidem ve věku 15 až 25 let dosahujícím mimořádných úspěchů v oblasti vědy nebo sportu, za jejich statečnost, obětavost či snahu pomoci svému okolí.

 

Tento rok nominoval Sbor dobrovolných hasičů Luleč na tuto cenu svého člena Jakuba Gottvalda, neboť Jakub ochotně pomáhá při různých kulturních a sportovních aktivitách pořádaných sborem. Účastní se také většiny pracovních brigád a akcí zásahové jednotky obce, kde se již nyní „zaučuje“ jako strojník. V letošním roce začal také působit jako pomocný vedoucí mládeže a dále vzorně reprezentuje sbor i obec Luleč na hasičských závodech. Hasičská činnost ho nadchla natolik, že se rozhodl studovat Střední průmyslovou školu v Hranicích, obor „Požární ochrana", aby mohl pomáhat lidem i v rámci své profese.

 

Jakub bohužel ve velké konkurenci ostatních nominovaných cenu Jana Hona nezískal, nicméně byl za svou činnost oceněn čestným uznáním, neboť porota měla zato, že si svou obětavostí a snahou pomáhat ostatním toto uznání zaslouží.

 

Tímto bych chtěla Jakubovi jménem Sboru dobrovolných hasičů Luleč poděkovat za jeho příkladnou práci a neutuchající zájem o hasičskou činnost a doufám, že jej toto ocenění podpoří v další činnosti.

 

                                    

                                        Lucie Šimáčková