Ostatní mimořádné události - Tornádo - sektor 5 Pánov + Hodonín

05.07.2021 06:01

Na žádost krajského operačního a informačního střediska jsme byli povoláni na pomoc s odklízením následků tornáda. Na místě jsme převážně rozřezávali a likvidovali stromy poničené tornádem.