Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí pro rok 2022

14.01.2023 18:00

V rámci dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí pro rok 2022“ nakoupila v letošním roce naše jednotka nové osobní ochranné prostředky a technické prostředky pro řešení mimořádných událostí. Celkové náklady akce činily 107 748 Kč. Dotace Jihomoravského kraje byla poskytnuta ve výši 62 000 Kč, spoluúčast Obce Luleč byla 45 748 Kč.

Z poskytnuté dotace byl pořízen zásahový komplet DEVA Patriot, zásahová obuv PRABO DEMON FIRE PROTECTOR IV. generation, autonomní dýchací přístroj Dräger PSS 4000, 2 ks kombinovaných proudnic MDTECH C52 Turbo, přiměšovací tubus na tuhé smáčedlo PT 400 B75 a zádová stříkačka ERMAK 25 L.