Požár kontejneru - Luleč

29.03.2020 16:44

Jednotka vyjela k požáru odpadu ve velkoobjemovém kontejneru. Provedli jsme uhašení kontejneru pomocí vysokotlakého proudu a jednoho "C" proudu. Po likvidaci požáru jsme vybírali odpad pomocí vidlí a prolili ho vodou.