Požár – Luleč

17.07.2022 12:57

Jednotka byla vyslána k požáru trávy v blízkosti kamenolomu v Lulči. Členové jednotky se pomocí dvou hadic C napojili na rozdělovač jednotky Drnovice a prováděli hasební práce.