Požár - Nemojany

30.09.2020 09:38

Vyjeli jsme k požáru v kotelně rodinného domu. V dýchací technice jsme provedli vybrání pelet ze zásobníku kotle.