Požár nízké budovy - Drnovice

01.01.2020 00:12

Jednotka vyjela k nahlášenému požáru boudy v zahradě rodinného domu. Na rozkaz VZ členové jednotky prováděly hašení požáru přístřešku za pomocí vysokotlaké proudnice. Po uhašení požáru jednotka provedla vynesení hořlavého materiálu z přístřešku a jeho rozebrání.