Požár nízké budovy - Luleč

16.02.2020 07:53

Jednotka vyjela k nahlášenému požáru pergoly u rodinného domu v obci Luleč. Průzkumem zjištěno, že se jedná o požár pergoly ve dvorní části rodinného domu a sousední střechy. Pomocí nastavovacích žebříků jsme se dostali na střechu objektu a provedli útočené vysokotlaké vedení a vedení C a v IDP prováděli hašení pergoly a sousední střechy RD. Po likvidaci požáru jednotka prováděla rozebírání střešních konstrukcí.

.