SDH Luleč získalo dotaci z MŠMT

20.09.2017 10:33

Sboru dobrovolných hasičů Luleč se podařilo získat dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Státní podpory sportu. Jedná se o neinvestiční dotaci z dotačního programu VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech ve výši 94.000 Kč. Tato dotace slouží především na úhradu nákladů souvisejících se sportovní a organizační činností sboru, trenérské, technické a servisní zabezpečení a v neposlední řadě na vybavení sportovními potřebami.

Sbor dobrovolných hasičů Luleč z této dotace pořídil výstroj a výzbroj pro mladé hasiče (hadice, hydrantový nástavec, proudnici, opasky a soutěžní dresy), uhradil nájemné za užívání sokolovny v Lulči a vyplatil odměnu vedoucím za trenérské služby