SDH Luleč získalo dotaci z projektu MŠMT Můj klub 2018

20.08.2018 17:41

Sboru dobrovolných hasičů Luleč se podařilo získat dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Státní podpory sportu. Jedná se o neinvestiční dotaci z dotačního MŮJ KLUB 2018 ve výši 89 500 Kč. Tato dotace slouží především na úhradu nákladů souvisejících se sportovní a organizační činností sboru, trenérské, technické a servisní zabezpečení a v neposlední řadě na vybavení sportovními potřebami.

Sbor dobrovolných hasičů Luleč z této dotace pořídÍ výstroj a výzbroj pro mladé hasiče (např. hadice, rozdělovač, proudnice, opasky a podobně), provede servis soutěžního materiálu a uhradí startovné a stravné na soutěžích a vyplatií odměnu vedoucím za trenérské služby.