SDH Luleč získalo dotazi z projektu MŠMT Můj klub 2019

09.07.2019 17:44

SDH Luleč získalo dotaci z projektu MŠMT Můj klub 2018

20.08.2018 17:41

Sboru dobrovolných hasičů Luleč se podařilo získat dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Státní podpory sportu. Jedná se o neinvestiční dotaci z dotačního MŮJ KLUB 2018 ve výši 89 500 Kč. Tato dotace slouží především na úhradu nákladů souvisejících se sportovní a organizační činností sboru, trenérské, technické a servisní zabezpečení a v neposlední řadě na vybavení sportovními potřebami.

Sbor dobrovolných hasičů Luleč z této dotace pořídÍ výstroj a výzbroj pro mladé hasiče (např. hadice, rozdělovač, proudnice, opasky a podobně), provede servis soutěžního materiálu a uhradí startovné a stravné na soutěžích a vyplatií odměnu vedoucím za trenérské služby.Více zde: https://www.hasici-lulec.cz/news/sdh-lulec-ziskalo-dotaci-z-projektu-msmt-muj-klub-2018/

SDH Luleč získalo dotaci z projektu MŠMT Můj klub 2018

20.08.2018 17:41

Sboru dobrovolných hasičů Luleč se podařilo získat dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Státní podpory sportu. Jedná se o neinvestiční dotaci z dotačního MŮJ KLUB 2018 ve výši 89 500 Kč. Tato dotace slouží především na úhradu nákladů souvisejících se sportovní a organizační činností sboru, trenérské, technické a servisní zabezpečení a v neposlední řadě na vybavení sportovními potřebami.

Sbor dobrovolných hasičů Luleč z této dotace pořídÍ výstroj a výzbroj pro mladé hasiče (např. hadice, rozdělovač, proudnice, opasky a podobně), provede servis soutěžního materiálu a uhradí startovné a stravné na soutěžích a vyplatií odměnu vedoucím za trenérské služby.Více zde: https://www.hasici-lulec.cz/news/sdh-lulec-ziskalo-dotaci-z-projektu-msmt-muj-klub-2018/Více zde: https://www.hasici-lulec.cz/news/sdh-lulec-ziskalo-dotaci-z-projektu-msmt-muj-klub-2018/

Sboru dobrovolných hasičů Luleč se podařilo získat dotaci z programu Ministertstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu sportu. Jedná se o neinvestiční dotaci Můj klub 2019 ve výši 97 350 Kč, ze které budou finanovány sportovní potřeby mladých hasičů a dále trenérské a technické zabezpečení.