Soutěž Kobeřice

10.09.2011 00:00

 

Po letních prázdninách se vrátili mladí hasiči zpět do našich řad a začaly pilně trénovat  na soutěž v Kobeřicích.

Část dětí z loňské početné přípravky překonaly daný věk pro družstvo přípravky, tudíž byly zařazeny do mladších žáků,kde vzniklo další v pořadí již třetí družstvo mladších žáků.

Nyní se může náš sbor pochlubit jedním družstvem přípravky s jménem Rebelové,třemi družstvy mladších žáků Rafani (loňská přípravka),Draci a Kajmani a jedním družstvem starších žáků Luleč-Jíťa.

Soutěž v Kobeřicích se konala 10.9. a probíhala ve dvou disciplínách a to v požárním útoku a štafetě požárních dvojic.

Přípravka Luleč-Rebelové suveréně vyhrála obě disciplíny a dovezla si tak krásné poháry a ceny.Mladší žáci Rafani skončily v požárním útoku na 13.místě a štafetě dvojic také na 13.místě.Další družstvo Draci se umístily v požárním útoku na 5.místě a štafetě dvojic na 11.místě. Poslední z mladších družstev  Kajmani skončily v požárním útoku na 7.místě a štafetě dvojic na 4.místě.Starší Luleč-Jíťa se umístily v požárním útoku na 9.místě a štafetě dvojic na 6.místě.

V Kobeřicích byly následně vyhodnoceny výsledky Vyškovského soptíka kde se hodnotí činnost a soutěže za celý rok 2010/2011.Družstvo přípravek se umístilo na 1.a 5.místě,družstvo mladších žáků Kajmani skončily na 6.místě,Draci na 18.místě a starší družstvo Jíťa na 16.místě.

Nyní se připravujeme na další soutěž v Hlubočanech kde proběhne 1.část okresního kola a to v disciplínách: závod požární všestrannosti a štafeta požárních dvojic. Tréninky probíhají na hasičském hřišti na Brdech a v lesích blízkosti obce,kde se děti pilně učí a trénují aby zhodnotily své snažení a přivezly domů cenné poháry.

 

Vedoucí kolektivu mladých hasičů

                                                                                                              Pavel Němec