Technická pomoc - čerpání vody, Drnovice

23.06.2021 06:27

Jednotka byla vyslána na čištění komunikace do Drnovic.

Po domluvě s VZ jednotka provedla čištění komunikace od nánosů bahna. Po očištění komunikace provedeno doplnění CAS z nadzemního hydrantu u hasičské zbrojnice a pak se na rozkaz VZ vrátila zpět na základnu.