Technická pomoc - čerpání vody, Drnovice

11.06.2021 12:30

V době příjezdu na místo události byla jednotka určena k čerpání vody na fotbalový stadion, kde došlo k zatopení kabin. Při příjezdu k fotbalového stadionu jsme zjistili, že došlo k zatopení kabin na tribuně stadionu, kde u vstupů do objektu bylo cca 50 cm naplavené vody.  Po odčerpání této vody a otevření vstupu do šaten jsme nasadili čerpadla uvnitř šaten a provedli čerpání vody z vnitřních prostor šaten. Dále se jednotka přemístila na hřiště stadionu, prováděla čerpání vody z prostoru hrací plochy fotbalového hřiště.

Po odčerpání vody a domluvě s velitelem JSDH Drnovice jsme se jeli občerstvit do požární zbrojnice a následně se přesunuli do ulice Přídanky, kde byly zatopené rodinné domy. Zde jednotka prováděla vynášení materiálu ze zaplavených RD a za pomocí lopat čištění prostor RD od naplaveného bahna.

Poté jsme se přesunuli ke středisku Kašparov a za pomocí vody z vysokotlaké proudnice jsme očistili kontejnerový nákladní automobil HZS od bahna a následně se přemístili do ulice Mlýnská k očištění komunikace.