Technická pomoc - čerpání vody, Luleč

21.06.2021 18:55

Kvůli ucpanému potrubí, do kterého vtéká potok došlo k postupnému zaplavování zahrady. V době příjezdu na místo již voda téměř dosahovala úrovně domu.

Členové nasadili k odčerpání vody kalové motorové čerpadlo a plovoucí čerpadlo, dále pomocí ženijního nářadí čistili kanálové vpusti v okolí koupaliště a pod zasaženým objektem, aby voda měla kam odtékat. Během zásahu nám byl oznámen spadený strom přes cestu do lokality Brda, který jsme odstranili pomocí motorové řetězové pily. Po snížení průtoku potoka už voda stíhala odtékat a jednotka se vrátila zpět na základnu.

 
2. Činnost jednotky na místě zásahu
Členové nasadili k odčerpání vody KČM HERON 1300 a PMČ, dále pomocí ženijního nářadí čistili kanálové vpusti v okolí koupaliště a pod zasaženým objektem, aby voda měla kam odtékat. Během zásahu nám byl oznámen spadený strom přes cestu do lokality Brda, který jsme odstranili pomocí motorové řetězové pily. Po snížení průtoku potoka už voda stíhala odtékat a jednotka se vrátila zpět na základnu.