Technická pomoc - čerpání vody, Luleč

22.06.2021 06:39

Kvůli ucpanému potrubí, přes které teče potok, došlo k postupnému zaplavování zahrady. V době příjezdu na místo již voda téměř dosahovala úrovně domu. Členové nasadili k odčerpání vody kalové motorové čerpadlo, dále pomocí ženijního nářadí čistili kanálové vpusti v okolí koupaliště a pod zasaženým objektem, aby voda měla kam odtékat. Nad koupalištěm u Libuše se ještě nacházel spadený strom přes cestu, který jsme odstranili pomocí motorové řetězové pily. Po snížení průtoku potoka už voda stíhala odtékat a jednotka se vrátila zpět na základnu. V odpoledních hodinách jsme na místo vyjížděli znovu, ale tentokrát jako činnost jednotky a ve spolupráci s firmou MNJ stav provedli opravu zborceného potrubí, přes které potok protéká. Od této opravy se při bouřkách v dalších dnech zásah neopakoval.

2. Činnost jednotky na místě zásahu
Členové nasadili k odčerpání vody KČM HERON 1300, dále pomocí ženijního nářadí čistili kanálové vpusti v okolí koupaliště a pod zasaženým objektem, aby voda měla kam odtékat. Nad koupalištěm u Libuše se ještě nacházel spadený strom přes cestu, který jsme odstranili pomocí motorové řetězové pily. Po snížení průtoku potoka už voda stíhala odtékat a jednotka se vrátila zpět na základnu.