Technická pomoc - Odstranění stromu, Luleč

25.06.2021 07:47

Při příjezdu na místo zásahu zjištěno, že jsou spadené čtyři stromy na stáčírnu propan-butanu. Jeden strom spadený na 4 kusy zásobníků LPG, další tři stromy na střechu provozní budovy a skladu tlakových lahví.

Jednotka pomocí 2 ks motorových řetězových pil, provedla rozřezání stromů a jejich odklizení ze zásobníků, provozní budovy a skladu. Dalé jednotka provedla uzavření hlavních uzávěrů na jednotlivých zásobnících. Po ukončení zásahu byla jednotka povolána k další události.