Technická pomoc - Odstanění stromu, Luleč

25.06.2021 09:34

Při příjezdu na místo zásahu zjištěno, že je spadený strom před objektem Restaurace Štrba. Větve stromu částečně na fasádě objektu a došlo i k rozbití jednoho okna. Jednotka za pomocí motorové řetězové pily, provedla rozřezání stromu. Dalé byla jednotce na místě události nahlášeno zatopení sklepních prostor rodinného domu, kde jsme se po dohodě s KOPIS přesunuli a provedli odčerpání vody za pomocí motorového kalového čerpadla. Po ukončení zásahu byla jednotka povolána k další události.