Technická pomoc - Odstranění stromu, Luleč

26.06.2021 21:22

Při příjezdu na místo události žjištěn strom přes celou komunikaci.

Jednotka pomocí motorové řetězové pily, provedla rozřezání stromu a jeho odklizení z komunikace.