Technická pomoc - čerpání vody, Pístovice

23.06.2021 03:51

Jednotka byla vyslána na čerpání vody do Pístovic, kde hrozilo zatopení domů. Po příjezdu na místo zásahu prováděla monitoring vodního toku na návsi, dále členové jednotky prováděli usměrňování provozu na zaplavané komunikaci. Když se hladina toku začala snižovat, provedli jsme vyčerpání vody ze sklepa rodinného domu. Po odčerpání vody byla jednotka povolána VZ k čištění komunikace od nánosů bahna v obci Drnovice.