Titul "Zasloužilý hasič" pro pana Aloise Svobodu

19.04.2013 14:15

Jistě si všichni vzpomeneme, že těsně před startem loňského ročníku Memoriálu Oldřicha Nedomy získal jeden z našich členů nejvyšší ocenění Sboru dobrovolných hasičů Čech a Moravy. Ano, pan Alois Svoboda získal v loňském roce titul „Zasloužilý hasič“. V rámci výroční valné hromady, která proběhla začátkem letošního roku, mu měl být předán doplňující věcný dar. Bohužel ze zdravotních důvodů se pan Alois Svoboda této sešlosti nemohl zúčastnit a tak ho následně doma navštívili členové výboru SDH Luleč a uvedený dar mu předali.


Pan Svoboda se během své více než padesátileté dobrovolnické činnosti velmi výraznou měrou zasloužil o rozvoj nejen hasičského sboru v Lulči. Pan Svoboda je členem sboru od roku 1961 a v minulosti působil ve výboru sboru a zastával mimo jiné funkci jednatele. Mimoto byl také aktivním činovníkem a členem výboru okresního sdružení hasičů. Panu Svobodovi patří za jeho dlouholetý přínos sboru vedle uděleného ocenění také naše upřímné poděkování a uznání.

 

Děkujeme!

 

Přehled získaných ocenění: 

Čestné uznání OSH – MSH (1970)

Medaile Za příkladnou práci (1971)

Čestné uznání SHČMS (1977)

Medaile Za zásluhy (1980)

Medaile Za mimořádné zásluhy (1984)

Medaile sv. Floriána (2008)

Řád sv. Floriána (2010)

Titul Zasloužilý hasič (2012)