Zpráva kolektivu mladých hasičů za rok 2014

11.01.2015 17:31

V kolektivu mladých hasičů je 53 dětí, o které se stará 11 vedoucích a  4 instruktoři. Celkem vedeme 5. družstev mladých hasičů ve věku od 3 do 18. ti let a to jedno družstvo dorostu, které začalo pracovat od září, jedno družstvo starších žáků, dvě družstva mladších žáků a jedno družstvo přípravky.

 

Schůzky dětí jsou rozděleny do dvou dnů a to středy a pátku. Děti se scházeli jednou týdně a v době soutěží dvakrát týdně. Scházeli se, dokud počasí přálo, na hřišti na Brdech a v zimním období v prostorách nad obecní hospodou. Po kolaudaci hasičské zbrojnice jsme začali využívat prostory nové klubovny.

 

Pracujeme podle směrnic pro celoroční činnost kolektivu mladých hasičů, plníme odznaky odbornosti a to v roce 2014 byly strojník junior a cvičitel. Navštívily jsme stanici záchranné služby ve Vyškově, vystupovali na výroční valné hromadě, pomáhali s údržbou techniky, uklízeli odpadky v lese, a jednotlivá družstva vytvořila vlastní prezentaci na naší hasičské nástěnce s náměty ochrana a prevence obyvatelstva.

 

Zapojily se po třetí do celostátního programu 72. hodin aneb ruku na to, kde jsme pomáhaly s úklidem obce a rozhledny u kostela sv. Martina. Součástí projektu byla i soutěž podzimní části okresního kola v Kučerově a poslední den projektu děti věnovali svůj čas a úsilí ve sdružení Piafa ve Vyškově s cílem podpořit svou pomocí činnost této neziskové organizace výrobou mýdel, zdobení sklenic a úklidem objektu.

 

Zúčastnili jsme se mnoha soutěží na Vyškovském okrese i mimo okres a to v Pístovicích,Ivanovicích na Hané, Rousínově Kroužku, Pustiměři, Lulči, Hlubočanech, Velešovicích, Dražovicích, Milešovicích, Topolanech, Kučerově, Hrušovanech u Brna, dále v Brně Bosonohách a nakonec v Brně Bohunicích.

 

Výsledky družstev: Starší žáci se umísťovali na 5 až 12. místě v celkovém hodnocení soptíka obsadili 9. místo. Mladší žáci Kajmani získali: 1. místo 6 krát, 2. místo 3 krát, 3. místo 2 krát, v celkovém hodnocení soptíka 1. místo. Mladší žáci Draci získali 2. Místo 3 krát, 3. Místo 6 krát, soptík celkem 3. místo. Přípravka Broučci získávala 1. místo 10 krát, 2. místo 6 krát, 3. místo jedenkrát, v celkovém hodnocení soptíka vyhrála první místo. Výsledky okresního kola: starší 11. místo, Draci 5. Místo, Kajmani 1 místo, Broučci 1. místo.

 

Po letních prázdninách se většina družstev přesunula do vyšší věkové kategorie, v které jsou momentálně nejmladší, to ale neznamená, že se nechali zahanbit. Staronová přípravka Myšky 1. místo, teď už mladší žáci Broučci 4. místo, další mladší družstvo pod novým názvem Piraně A a B obsadili 1. a 2. místo, družstvo starších Kajmani 5. místo.  Dále se družstva účastní již druhého ročníku uzlové ligy, ta je v plném proudu a výsledky našich dětí nejsou vůbec špatné.

 

Školní rok jsme ukončily při opékání špekáčků a stanování na Brdech, konec roku 2014 proběhla vánoční besídka, která byla v režii každého družstva. Vedoucí se účastnili každoročního školení vedoucích na místní Faře, kde si obnovili kvalifikaci nebo ji rozšířili. Nově jsme tak získali dalšího člena našeho sboru jako kvalifikovaného rozhodčího na soutěže mladých hasičů a to Lucii Šimáčkovou.

 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem sponzorům, kteří podporují mládež. Děkuji také všem vedoucím mládeže za pomoc při schůzkách a za příkladné vedení svých družstev. Děkuji rodičům, kteří své děti doprovázeli nebo se aktivně účastnily schůzek a výletů mladých hasičů. V konečné řadě bych chtěl poděkovat celému sboru, který nás podporoval během celého roku.