Archiv článků

Technická pomoc - Odstranění stromu, Luleč

25.06.2021 07:47
Při příjezdu na místo zásahu zjištěno, že jsou spadené čtyři stromy na stáčírnu propan-butanu. Jeden strom spadený na 4 kusy zásobníků LPG, další tři stromy na střechu provozní budovy a skladu tlakových lahví. Jednotka pomocí 2 ks motorových řetězových pil, provedla rozřezání stromů a jejich...

Technická pomoc - Odstranění stromu, Vyškov, Nosálovice

25.06.2021 06:46
Při příjezdu na místo zásahu zjištěno, že je spadený strom z obecního pozemku do zahrad za rodinnými domy. Jednotka pomocí 2 ks motorových řetězových pil, provedla rozřezání stromu a jeho odklizení ze zahrad.  Poté se jednotka odebrala na základnu, kdy ještě před příjezdem na základnu byla...

Technická pomoc - Čerpání vody, Vyškov, Kašíkova

25.06.2021 06:34
Při příjezdu na místo zásahu zjištěno, že ve sklepních prostorech rodinného domu se nachází cca 3 cm vody. Vzhledem k nízké hladině vody, nebylo možné našimi čerpadly vodu čerpat a po domluvě z operačním střediskem, jsme byli vyslání na další událost.  

Technická pomoc - Odstranění stromu, Vyškov

25.06.2021 04:47
Při příjezdu na místo zásahu zjištěno, že je vyvrácený strom na pozemku majitelky, přes celou komunikaci a na protějším plotě. Jednotka pomocí 2 ks motorových řetězových pil, provedla rozřezání stromu a jeho odklizení z komunikace. Poté byla vyslána k další údalosti.  

Technická pomoc - Odstranění stromů, Vyškov

25.06.2021 04:15
Byli jsme vysláni na popadané stromy u hotelu Allvet. Při příjezdu na místo zásahu zjištěno, že jsou popadané stromy a větve na komunikaci od Hotelu Allvet až po začátek města Vyškova. Jednotka pomocí 2 ks motorových řetězových pil, provedla rozřezání stromů a větví a jejich odklizení z...

Technická pomoc - Čerpání vody, Tučapy

25.06.2021 03:30
Byli jsme povolání k zatopeným sklepům třech rodinných domů v obci Tučapy. Jednotka nasadila k čerpání vody kalové motorové čerpadlo. Dále jednotka provedla osvětlení místa zasahu teleskopickým osvětlovacím stožárem z CAS. Po odčerpání vody byla jednotka vyslána na další událost.

Dopravní nehoda - Uvolnění komunikace, odtažení, Nemojany

25.06.2021 02:46
Jednotka byla vyslaná na strom přes komunikaci mezi obcemi Nemojany a Tučapy. Po příjezdu na místo zjištěna dopravní nehoda, kdy řidič v důsledku spadeného stromu strhl vozidlo mimo komunikaci a převrátil se na střechu. Nehoda byla oznámena ihned na krajské operační a informační středisko s tím, že...

Technická pomoc, Odstanění nebezpečných stavů - Nemojany

25.06.2021 01:36
Naše jednotka byla vyslána na propadenou střechu do Nemojan. Po příjezdu na místo zjištěno, že se jedná o rozbité střešní tašky cca 1 m2 na sedlové střeše rodinného domu od spadeného komína sousedního objektu. Členové jednotky se za pomocí nastavovacího žebříku dostali na střechu a pak i do půdního...

Technická pomoc - čerpání vody, Drnovice

23.06.2021 06:27
Jednotka byla vyslána na čištění komunikace do Drnovic. Po domluvě s VZ jednotka provedla čištění komunikace od nánosů bahna. Po očištění komunikace provedeno doplnění CAS z nadzemního hydrantu u hasičské zbrojnice a pak se na rozkaz VZ vrátila zpět na základnu.  

Technická pomoc - čerpání vody, Pístovice

23.06.2021 03:51
Jednotka byla vyslána na čerpání vody do Pístovic, kde hrozilo zatopení domů. Po příjezdu na místo zásahu prováděla monitoring vodního toku na návsi, dále členové jednotky prováděli usměrňování provozu na zaplavané komunikaci. Když se hladina toku začala snižovat, provedli jsme vyčerpání vody ze...
Záznamy: 21 - 30 ze 156
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>